اختلال درنوشتن و خواندن از نظر روانشناختی

0 Comments

اختلال درخواندن : گرچه سخن گفتن ساده ترین وسیله ارتباط انسانی به حساب می آید ولی خواندن هم در جامعه متمدن امروزی اهمیت ویژه ای یافته است. تا آنجا که اختلال در خواندن، مانند اختلال در گفتار، به عنوان نوعی بیماری در محافل پزشکی مطرح گردیده است(کارل، 1388). کودکانی که ناتوانی های یادگیری دارند امکان […]

جانشین پروری و تاثیر ان بر مدیریت استعداها

0 Comments

تاریخچه جانشین پروری[1] تاریخچه انتخاب جانشین مناسب به هزاران سال پیش، زمانی که پادشاهان قبل از مرگ خود به فکر انتخاب جانشینی برای اداره مملکت بعد از خود می افتادند باز می گردد. خانواده کشاورزانِ مالک هم به نوبه خود همواره درگیر مسأله جانشینی بوده اند و زمین معمولا به جانشینی ارث می رسیده که […]