منبع مقاله با موضوع حجّیّت

0 Comments

دارای دلالت وضعی نیستند تا برای معنای خاص قرار داده شده باشند، از این رو فعل دارای اطلاق فرد شایع نیست تا در آن ظهور یابد و همچنین فعل دارای صیغه‌ای که از عمومیّت مُستفاد باشد نیز نیست تا بتوان عمومیّت از آن استظهار نمود. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص217؛ حکیم، 1391ه.ق، ج6، ص441) بنابراین اگر […]

منبع مقاله با موضوع امر به معروف و نهی از منکر

0 Comments

ن تکلیف مهم از سوى مسلمانان واگذاشته شد و مردم به خاطر ترس یا طمع، از تذکّرهاى زبانى و اقدام‌هاى عملى در این راه، کوتاهى کردند و در نتیجه، دین به ضعف گرایید و فاسقان مسلط شدند.امام حسین(ع) ضمن بیان انگیزه‏هاى قیام خویش، به این عنصر مهم اشاره مى‏فرماید، آنجا که مى‏گوید: «می خواهم أمر به […]

منبع مقاله با موضوع معروف و نهی از منکر

0 Comments

که روزه ی رمضان واجب گردید می توانید آن را ترک کنید». (معزی ملایری، 1413ه.ق، ج9، ص479؛ قمی، 1413ه.ق، ج2، ص85؛. همچنین ن.ک: مجلسی اوّل، 1406ه.ق، ج3، ص247) روزه‌ی آن قبل از (تشریع روزه‌ی) ماه رمضان (معمول) بوده، ولى پس از نزول روزه‌ی ماه رمضان ترک شده است.8. عاشورا پس از وجوب روزه‌ی رمضاندر «کنزالعمّال» روایت […]

منبع پایان نامه درمورد اعتبار امر مختوم

0 Comments

و مصالحه، درخواست کننده می بایست ذینفع باشد یا خیر ؟بدیهی است که درخواست سازش هم مستلزم داشتن نفع و فایده برای خواهان آن می باشد و در صورت عدم وجود نفع در خواهان حداقل باید به نمایندگی از اصیل اقدام کرده باشد (ذی سمت ). در غیر این صورت اقدامات انجام شده حتی در […]

منبع پایان نامه درمورد شرکتهای تجاری

0 Comments

اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم . ماده 28 ق.د.ت.ب (مصوب 26/6/1376 ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی […]

منبع پایان نامه درمورد شوراهای حل اختلاف

0 Comments

را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضای آنها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد . صورت سازش نامبرده مثل […]

منبع پایان نامه درمورد ق.ا.م.ح

0 Comments

آنچه فرمودی از جانب خودم بگویم ؟ فرمود :آری ، اصلاح دهنده دروغگو نیست { آن صلح دادن است نه دروغ } . (همان ، 437 ).و) از امام موسی کاظم (ع) نقل شده که ایشان فرموده اند : « طوبی لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اولئِکَ هُمُ المُقرَّبون یوم القیامه » (محمدی ری شهری ،1391 ،ج5 […]

منبع پایان نامه درمورد هاشمی رفسنجانی

0 Comments

عدم امکان دخالت شخص ثالث در رسیدگی اصلاحی را در مبحث ششم بررسی کرده و در مبحث هفتم به نقش قضات و وکلا در تحقق سازش پرداخته ایم. در پایان نیز تدابیری که قانونگذار برای ایجاد سازش در دعاوی خانوادگی پیش بینی نموده را اشاره نموده ایم . مبحث اول: مفهوم وماهیت سازش در این […]

منبع پایان نامه درمورد شوراهای حل اختلاف

0 Comments

………………………………………………………………………………………………………. 932) تمایل و رغبت به سازش ………………………………………………………………………………………………….. 93بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی ………………………………………………………………………………… 94 الف) عدم حصول سازش و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. 94 1 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………… 951-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی ……………………………………………………………………………….. 952-1 ) امکان تجدید درخواست سازش …………………………………………………………………………………… 962 ) آثار عدم […]