آموزش-سریع

تفاوت PWOM و VWOM

تفاوت PWOM و VWOM بر اساس مطالعات موجود، چندین دلیل در متفاوت بودن تاثیر Pwom و Vwom در تنوع استفاده وجود دارد. یکی از این تفاوتهای مهم بین Pwom و Vwom شامل هم­نوعی می­شود که در اصطلاح اشاره به... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

نگرش ها نسبت به زنان

نگرشها نسبت به زنان   وجود تفاوتهای واقعی بین مدیران زن و مرد ، برخی اوقات در تحقیق مورد تردید قرار گرفته است ، اما باورهای قالبی در برابر تغییر مقاوم هستند ، صرفا چطور مدیران زن را... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

مزایایCRM

مزایایCRM   اقتصاد امروزی و رقابت شدید در دنیای تجارت، که باعث تبدیل مشتری به عنوان سرمایه‌ای حیاتی برایشرکت‌ها شده است، لزوم توجه هر چه بیشتر به یافتن، حفظ و تداوم ارتباط با مشتریان... متن کامل

By 92, ago