پایان نامه های روانشناسی

منابع تحقیق درباره عملکرد تحصیلی-فروش و دانلود فایل

جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو 78جدول 4-18- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی 79جدول 4-19- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه های روانشناسی

1 ـ سال 1268 هجری شمسی 41 ـ سال 1289 هجری شمسی 42 3 ـ سال 1290 هجری شمسی 42 4 ـ سال 1307 هجری شمسی 42 5 ـ سال 1308 هجری شمسی 42 6 ـ سال 1312 هجری شمسی 42 7 ـ سال 1317 هجری شمسی 43 8 ـ سال 1335 هجری شمسی 43 9 ـ سال 1337... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

دی وی دی زیست کنکور

بسیاری از دانش‌آموزان کنکوری، علاقه مند هستند زیست کنکور را از طریق فیلم های آموزشی زیست یاد بگیرند. استفاده از فیلم‌های آموزشی مفهومی شاید کم هزینه‌ترین و پربازده‌ترین روش باشد... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... متن کامل

By 92, ago