آموزش-سریع

مزایایCRM

مزایایCRM   اقتصاد امروزی و رقابت شدید در دنیای تجارت، که باعث تبدیل مشتری به عنوان سرمایه‌ای حیاتی برایشرکت‌ها شده است، لزوم توجه هر چه بیشتر به یافتن، حفظ و تداوم ارتباط با مشتریان... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

اهداف مدیریت تحول

اهداف مدیریت تحول: هر نوع حرکت و اقدامی به سوی تحول معمولا از نظر هدف شناختی قابل تجزیه و تحلیل بوده و    __________________________________________ Gary Hamel -1 مقاصد مشخصی را به شرح زیر دنبال می کند: دستیابی... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

ابعاد فرسودگی شغلی

ابعاد فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی، سندرمی روان شناختی، مشتمل بر خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم احساس کفایت شخصی می باشد. این سندروم در شاغلینی که زمان زیادی را در ارتباط نزدیک با سایر... متن کامل

By 92, ago