آموزش-سریع

تعاریف مشتری مداری

تعاریف مشتری مداری بررسی تحقیقات و مطالعات صاحب نظران نشان می دهد تعاریف مختلفی از مشتری مداری صورت گرفته است.به برخی از این تعاریف اشاره می کنیم : 1.مشتری مداری عبارت است از گسترش... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

اهداف نمایشگاه ها

– اهداف نمایشگاه¬ها:در زمان برپایی نمایشگاه¬ اغلب سه گروه ویژه با اهداف و برنامه¬های عملی متفاوت در محیط نمایشگاه حضور دارند که عبارتند از: مسئولان و دست¬اندرکاران برپایی... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

نگرش نسبت به مدرسه

نگرش نسبت به مدرسهمفهوم نگرش در حال حاضر، احتمالا بارزترین و ضروریترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی است. هیچ اصطلاحی خواه در زمینه تجربی یا نوشته های نظری، تا این اندازه پرکاربرد... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

سطوح توانمندسازی

سطوح توانمندسازیتوانمندسازی در سه سطح فردی (نگرش ها) گروهی (روابط بین گروه ها) و ساختار سازمانی عمل می‌کند. الف- نگرش هامقدمه و شروع رفتار، نگرش است، ابتدا نگرش است که شکل می‌گیرد و... متن کامل

By 92, ago
آموزش-سریع

هوش چیست

هوشمسئله هوش قرن ها قبل از میلاد توسط گروهی از فلاسفه نظیر افلاطون و سقراط مورد توجه بوده است. سقراط معتقد بوده که هوش می تواند همیشه همه چیز را از بهترین راه ممکن سازماندهی کند.... متن کامل

By 92, ago