پایان نامه با واژه های کلیدی دادگاه صالح، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

0 Comments

برای نقد نمودن مشارکت صاحب سهم احتیاجی به انحلال شرکت نیست و سهام مزبور را می توان به سهولت دربازار به دیگران فروخت . مخصوصاً اگر این سهام در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گیرند . بنابراین در صورتیکه تاجر ورشکسته صاحب مقداری از سهام شرکت های سهامی باشد ورشکستگی صاحب سهم به هیچ […]

پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکسته، ورشکستگی، التجاره، اشخاصی

0 Comments

حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح […]

پایان نامه با واژه های کلیدی انحلال شرکت، صحت معامله، اشخاص ثالث

0 Comments

ورشکسته به تقلب محکوم نمایند.بالاخره طبق ماده 553 قانون تجارت :”اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.”گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجرتاجر ورشکسته همواره مورد سوء ظن […]

پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، حق الزحمه، ثبت اسناد

0 Comments

به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید فوراً شروع به برداشت صورت شود” . نظر قانونگذار در این ماده همان طوری که اشاره شد.، جلوگیری از تلف شدن یا مخفی کردن دارایی تاجر […]

پایان نامه با کلید واژه های گلباد، (?0??-?993)، (3-?)،

0 Comments

نائب غالب باد در ایستگاه گنبد کاووس شکل (3-?) گلباد ماه ژانویه (?0??-?993) شکل (3-2) گلباد ماه فوریه (?0??-?993) شکل (3-3) گلباد ماه مارس (?0??-?993) شکل (3-?) گلباد ماه آوریل (?0??-?993) شکل (3-?) گلباد ماه می (?0??-?993) شکل (3-6) گلباد ماه ژوئن (?0??-?993) شکل (3-7) گلباد ماه جولای (?0??-?993) شکل (3-8) گلباد ماه آگوست (?0??-?993)

پایان نامه با کلید واژه های ?.???، خورشید، 9.??، ?80

0 Comments

اکتبر به ترتیب با 7.?0 ، 3.??، 9.??، 7.?3 درصد رطوبت نسبی در رده -های بعدی قرار دارند. حداقل رطوبت نسبی مشاهده شده نیز مربوط به ماه جولای برابر 30 درصد می باشد. که در جدول شماره (3- 9) به خوبی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود رطوبت نسبی حداکثر و […]

پایان نامه با کلید واژه های استان گلستان

0 Comments

انتقال دادن فاکتورهای اقلیمی بر روی جدول بیوکلیماتیک می توان حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای کلیه ماههای سال یک منطقه را مشخص کرده و وضعیت حرارتی نقاط مذبور را از نظر آسایش انسان مورد ارزیابی قرار داد. نمودار(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368?-3- شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)با توجه به […]

پایان نامه با کلید واژه های شهر سبزوار

0 Comments

( Mallik, 1996) در مقاله ای با عنوان آسایش حرارتی و طراحی ساختمان در آب و هوای گرمسیری در زمینه مسکن بنگلادش نشان داد که طراحی ساختمان در مناطق شهری با افزایش محبوبیت ساختمان های چند طبقه همراه بوده است که در انتخاب آن ضخامت دیوار و قرار گرفتن در معرض تابش سهم قابل توجهی […]

پایان نامه با کلید واژه های استان گلستان، دوران مدرن

0 Comments

ر(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368 3?نمودار(2-2) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی…………………………………………………………………………………………….39نمودار(3-?) توزیع ماهانه حداقل دمای شهر گنبد کاووس (?0?? – ?993) ??نمودار(3-2) توزیع ماهانه حداکثر دمای شهر گنبد کاووس (20?2-?993) ??نمودار (3-3) توزیع ماهانه متوسط دمای روزانه ایستگاه گنبد (?0?? – ?993) ?2نمودار (3-?) توزیع ماهانه متوسط دمای حداکثر مطلق (?0?? – […]

تحقیق با موضوع reading، scaffolding، not، posttest

0 Comments

e 4.3: Histogram representing the scores obtained by the control group on the reading pretest Figure 4.4: Histogram representing the scores obtained by the experimental group on the reading pretest As the normality assumption for t test was not met again, a Mann Whitney U test was run. The following tables show the result:Table 4.5: […]