آموزش-سریع

اهمیت برند در صنعت

اهمیت برند در صنعت در طی چند دهه اخیر، محققان و فعلان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته اند. به دلیل ویژگی‌های ذاتی خدمات برند مهمترین جنبۀ بازاریابی خدمات است (Kapferer, 2008).... متن کامل

By 92, ago