No category

مقاله درمورد دانلود هیئت مدیره، مجمع عمومی، قوانین و مقررات

تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک. اتخاذ تصمیم در مورد خرید... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود هیئت مدیره، مجمع عمومی، قوانین و مقررات

موضوع فعالیت بانک عبارتند از: افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود بازاریابی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

می‌کرد. در حالی که تنها ۱۹ درصد از افراد گروه اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود هوشمندی رقابتی، تصمیم گیری، وفاداری مشتری

مشارکت انواع فاکتورهای نرم در فرآ؛یند تصمیم گیری است که موضوعات CI را همراهی و نیازهای هوشمندی را برآورده می سازند . متخصصان و محققان CI ، جریان اطلاعات در سازمانها را بر اساس چهار... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود استراتژی، اندازه گیری، تصمیم گیری

ل اطلاعاتی می باشد که تجزیه و تحلیل می شود و مفهوم هایی را برای طراحی استراتژی و تصمیم گیری فراهم می آورد . بنابراین هوش رقابتی به عنوان قسمتی از هوش تجاری یک نقش استراتژیک دارد . تعریف... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود هوشمندی رقابتی، وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان

دیشمن15 (دانشگاه ماریوت آمریکا16) و جاناتان گالوف17 (دانشگاه تالفر کانادا18) در سال 2007 از سایت امرالد به چاپ رسیده است. مفروضات این مدل ارزشمند در شکل زیر آمده است : (دیشمن، 2007) وفاداری... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله درمورد دانلود هوشمندی رقابتی، وفاداری مشتری، استان همدان

2-2-4 رابطه هوش رقابتی با دیگر هوش ها 2-2-5 استراتژی سازمان و هوش رقابتی 2-2-6 ارزیابی هوش رقابتی و تاثیر آن بر سازمان 2-2-7 برخی سودمندیهای هوشمندی رقابتی 2-2-8 ابزارها و تکنیک ها هوش رقابتی 2-2-9... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره دانشجویان، توزیع فراوانی، مقطع تحصیلی

فرایند انتخاب یک نمونه از جامعه تعریف شده، با این هدف که نمونه دقیقا معرف جامعه مورد نظر باشد، نمونه گیری گفته می شود (گال و همکاران، 1386، به نقل از تجری، 1392) . روش نمونه گیری در این... متن کامل

By admin3, ago
No category

مقاله رایگان درباره فعالیت های فرهنگی، دانش آموز، دانشجویان

بررسی شده عبارتست از دانش آموزان پنج مدرسه منطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران، در دو مقطع راهنمایی ودبیرستان (دخترانه و پسرانه) که به سبب کثرت، حجم نمونه این تحقیق 278 نفر بوده و برای... متن کامل

By admin3, ago