دسته‌بندی نشده

بررسی تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان تکه ای از متن پایان نامه : مسجد و حمام شورا مشخص نشد؛ به علاوه اثری از درب چوبی مسجد نیز به دست... متن کامل

By usera, ago
دسته‌بندی نشده

بررسی تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان – دانلود پایانامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان تکه ای از متن پایان نامه :       . بر این اساس، از آنجا که مسجد موردنظر نیز در ابتدای... متن کامل

By usera, ago
دسته‌بندی نشده

بررسی تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان – پایانامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان تکه ای از متن پایان نامه :         4-4- اماکن تاریخی محله­ی دردشت   4-4-1- اماکن مذهبی... متن کامل

By usera, ago