ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف- قسمت 29

ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف- قسمت 29

جدول3-12- ساختار و خصوصیت شیمیایی رنگزای روناس

 

 

 

 

خصوصیات رنگی و شیمیایی ساختار شیمیایی
نوع رنگ Natural dye Alizarin
1,2 dihyroxyanthraquinon
خصوصیات رنگی و شیمیایی ساختار شیمیایی
آلیزارین CAS 72-48-0
C.l. Mordant Red
C.l. Pigment Red 83
C.1. Constitution 58000
Rubiadine
1,3-dihydroxy-2-methylanthraquinone

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*