• تعریف مسئله و جمع آوری اطلاعات مربوط به اون
 • کشف راه حلای احتمالی
 • راه حل

 • عمل کردن با در نظر گرفتن راه حلای کشف شده و
 • مرورمراحل گذشته و ارزشیابی یافته های فعالیتای انجام شده (برانسفورد و استین، ۱۹۸۴).
 • در الگویی دیگه، روند حل مسئله در سه مرحله توضیح داده شده:

   1. بازنمایی مسئله که در اون فرد علم قبلی خود رو واسه شناسایی مسئله فرا می خواند و با در نظر گرفتن شرایط هدفایی رو تعیین می کنه،
   2. جستجوی راه حل که در اون فرد واسه رسیدن به هدفای خود راه حلایی رو پیدا می کنه و

   

  1. اجرای راه حل که در اون فرد راه حلایی رو که پیدا کرده به کار می بره و یافته ها رو ارزشیابی می کنه (کرکلی، ۲۰۰۳).

  انگار در همه الگوهایی که واسه حل مسئله ارائه شدن مراحل یا مؤلفه های شناسایی مسئله، تحلیل مسئله و ارائه راه حل از مؤلفه های اصلی حل مسئله حساب می شن. هروقت افراد تو یه یا بیشتر از یه مرحله مشکل داشته باشن، از عهده حل مسائل برنمی آیند. پس در آموزش مهارتای حل مسئله لازمه که به این مراحل توجه شه (ایشون میر، لاتین وآگران، ۲۰۰۱).

  آموزش روش حل مسئله

  مهم ترین اهدافی که در آموزش روش حل مسئله دنبال می شن عبارتند از:

  1. آموزش چیجوری فکر کردن و نه به چه فکر کردن، که به کودکان و نوجوانان کمک می کنه تا بتونن در روبرو شدن با مسائل درون فردی و میان فردی به راه حلای جور واجور فکر کنن و بهترین راه حل رو اتخاذ کنن،
  2. پیشگیری از بروز و شدت پیدا کردن اختلالای هیجانی و رفتاری مثل گوشه گیری، افسردگی، مصرف مواد مخدر و خشونت،
  3. به کار گیری راه حل مسئله از طرف والدین، معلمان و بقیه کسائی که با نوجوانان سرو کار دارن.

  در روند آموزش مهارتای حل مسئله یادگیرندگان با نیازای و احساسات خود و بقیه، موقعیتای مشکل ساز و راه های حل اونا آشنا می شن و اونا رو به کار می بندن. پژوهشا نشون دادن کسائی که تسلیم مشکلات می شن از مهارتای حل مسئله کمی بهره مند هستن. آدمایی که از توانایی حل مسئله بهره مند نیستن به محض اینکه با مانعی برخورد می کنن ممکنه رفتارای تکانشی از خود نشون بدن، احساس شکست کنن، بداخلاق شن یا واسه دوری از موقعیت مشکل ساز گوشه گیر شن. تکرار اینجور موقعیتایی ممکنه به ایجاد و بروز رفتارای غیرانطباقی منجر شه (شور، ۲۰۰۱).

  مشکلات

  آدمایی که از توانایی حل مسئله بهره مند هستن می تونن راه حلای منطقی رو در مراحل متوالی واسه حل مسائل خود انتخاب کنن؛ اونا می تونن مشکلات بالقوه در حل مسائل رو حدس بزنن و واسه رفع اونا کارایی رو در نظر بگیرن (اسپیواک و لیون، ۱۹۶۳). در پژوهشی مهارتهاای حل مسئله نوجوانان چارده تا شونزده سال که رفتارای تکانشی یا گوشه گیری داشتن مطالعه شد. یافته های این مطالعه نشون داد که این نوجوانان احساسات بقیه رو خوب درک نمی کنن و در مواجه با مسائل به راه حلای جانشین و نتیجه های رفتار خود   فکر نمی کنن (شور و اسپیواک[۱۹]، ۱۹۸۲).

  [۱]- identify

  [۲]- define

  [۳]-explore

  [۴]- act

  [۵] -Look back

  [۶]- representation

  [۷]- solution search

  [۸]- implementation

  [۹]- interpersonal

  [۱۰]- intrapersonal

  [۱۱]- emotional and behavioral disorders

  [۱۲] -withdrawal

  [۱۳] -depression

  [۱۴] -substance misuse

  [۱۵]- aggression

  [۱۶]- impulsive

  [۱۷]- frustration

  [۱۸]- maladaptive

  [۱۹]- Shure & Spivack