امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی- قسمت ۲۸

امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی- قسمت ۲۸

۲۲)

 

 

 

 

ماتریس میانگین A را ماتریس ارتباط مستقیم اولیه نیز می‌نامند.

 

ب : محاسبه‌ی ماتریس ارتباط اولیه‌ی نرمال شده

 

ماتریس ارتباط اولیه‌ی نرمال شده که با D نشان می‌دهیم، با نرمال کردن ماتریس A از طریق رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

 

 

 

 

 

 

 

۲۳)

 

که در آن s به صورت زیر تعریف می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

۲۴)

 

دقت کنید که درایه‌های ماتریس D بین ۰ و ۱ خواهند بود.

 

ج : محاسبه‌ی ماتریس رابطه‌ی کل

 

مشابه ماتریس زنجیره‌ای مارکوف، یک کاهش پیوسته از اثرات غیرمستقیم مسئله در طی توان‌های ماتریس D، جواب‌های همگرای مسئله را تضمین می‌کند. با توجه به نکات زیر

 

 

 

 

 

 

 

۲۵)
۲۶)

 

ماتریس ارتباط کلی T به صورت زیر تعریف می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

۲۷)
۲۸)
T=
T=

 

ما همچنین و c را به عنوان بردارهایی معرفی می‌کنیم که بیانگر جمع سطرها و ستون‌های ماتریس کلی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

۲۹)
۳۰)

 

با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت که نشان‌دهنده‌ی اثرات کلی مستقیم و غیرمستقیم معیار i بر بقیه‌ی معیارهاست و همچنین بیانگر اثرات کلی مستقیم و غیرمستقیمی است که بقیه‌ی معیارها روی معیار j ام دارند. پس زمانی که i=j باشد، جمع به ما اندیسی می‌دهد که تأثیرات کلی معیار i را به ما نشان می‌دهد یا به عبارت دیگر بیانگر درجه‌ی اهمیت معیار i در سیستم است.
عبارت نشان‌دهنده‌ی اثر شبکه‌ای است که معیار i به سیستم کمک می‌کند. هنگامی که این مقدار مثبت باشد معیار i در شبکه مسبب است و زمانی که منفی باشد این معیار در شبکه گیرنده است.

 

د : در نظر گرفتن یک مقدار آستانه و به دست آوردن نقشه‌ی مسئله

 

برای نشان دادن ارتباط ساختاری بین معیارها و حفظ کردن پیچیدگی سیستم در منطقه‌ی قابل‌کنترل، نیاز است که یک مقدار آستانه‌ی p برای برخی از اثرات ناچیز تعریف شود. فقط ارتباط معیارهایی در ساختار نهایی نمایش داده می‌شود که مقدار تأثیر آن‌ ها در ماتریس کلی از این مقدار آستانه بیشتر باشد. این مقدار آستانه به وسیله‌ی متخصصین تعیین می‌شود.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۷-۲ روش DEMATEL فازی

 

همانند تشکیل ماتریس ANP ، در تشکیل ماتریس اولیه DEMATEL نیز برای اینکه به شرایط واقعی نزدیک تر باشیم، بهتر است که از اعداد فازی استفاده شود.استفاده از این اعداد فازی مثلثی به ما اجازه می‌دهد که بتوانیم نا اطمینانی را در مسئله وارد کنیم.
تنها تغییری که در فرایند DEMATEL ایجاد می‌شود این است که ما باید یک مرحله غیر فازی سازی[۹۸] به فرایند اضافه کنیم. برای غیر فازی کردن راه‌های گوناگونی ارائه شده است که ما در اینجا از روش CFCS [۹۹] استفاده می‌کنیم. این روش نسبت به روش‌های دیگر اعداد بهتری از اعداد فازی تولید می‌کند.
CFCS دارای الگوریتم پنج مرحله‌ای زیر است.

 

مرحله اول: نرمال سازی

 

از روابط زیر استفاده می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*