– اهداف نمایشگاه¬ها:
در زمان برپایی نمایشگاه¬ اغلب سه گروه ویژه با اهداف و برنامه¬های عملی متفاوت در محیط نمایشگاه حضور دارند که عبارتند از: مسئولان و دست¬اندرکاران برپایی نمایشگاه، تولیدکننده(اعم از داخلی و خارجی) و بازدیدکنندگان (متخصص و غیر حرفه¬ای). هر یک از این گروه¬ها برای تعقیب و دستیابی به اهداف خاصی پا به محیط نمایشگاه می¬گذارند و علاوه بر صرف هزینه، زمانی را برای حضور در نمایشگاه اختصاص می¬دهند.(محمدی، حسین،1381، رشد تجارت خارجی از نتایج برگزاری نمایشگاه موفق است، تهران: مجله بررسی بازرگانی، ص28).
حال می¬توان اهداف هر یک از سه گروه مطرح شده را مورد ارزیابی قرار داد:
2-7-1- اهداف مسئولان و دست اندرکاران:
مسئولان و دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه خواه سازمان دولتی یا خصوصی باشد، قصد دارند با برگزاری نمایشگاه به اهداف ویژه خود دست یابند. در اغلب کشورهای در حال توسعه، دست اندرکاران سازمان¬های برگزارکننده نمایشگاه که شخصیتی دولتی دارند، علاوه بر اهداف مسئولان سازمان¬های خصوصی اهداف دیگری را هم نیز دنبال می¬کنند که مهمترین آنها بسط روابط سیاسی – اقتصادی با دیگر کشورهای جهان است. با این هدف، اغلب آنها ترتیباتی را اتخاذ می-کنند که در جریان برپایی نمایشگاه¬های بین المللی، هیات¬های دولتی دیگر کشورها به نمایشگاه بیایند، و از آن دیدن کنند و با دست اندرکاران بخش¬های دولتی و خصوصی، مذکراتی برای گسترش روابط اقتصادی برقرار کنند.
چه بسا دعوت از مقام¬های کشورهایی برای بازدید و مذاکره صورت بگیرد که کشور میزبان تا آن زمان روابط سیاسی – اقتصادی پایداری با کشور مورد نظر نداشته باشد. در همین حال برای کشورهایی که درگیر تحریم اقتصادی از سوی دیگر کشورها می¬باشند، حضور مقام¬های رسمی کشورهای میمان و شمار آنها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است، زیرا نشان می¬دهد که تحریم¬های اقتصادی بین المللی، علیه کشور میزبان، از سوی چه تعداد از کشور قابل قبول و حتی قابل اجرا نیست. گذشته از اهداف سیاسی که معمولاً مسئولان سازمان¬¬های دولتی برگزارکننده نمایشگاه دنبال می¬کنند، اهداف اقتصادی آنها نیز مطرح است. گسترش مناسبات اقتصادی – بازرگانی از حیث افزایش صادرات و تامین واردات اقلام مورد نیاز کشور میزبان، حایز اهمیت است. چنان چه مشکل تحریم اقتصاد بین¬ المللی نیز برای کشور میزبان در میان باشد، فرصت برگزاری نمایشگاه و عقد قراردادهای تجاری، در واقع راه تنفسی برای اقتصادی تحریم زده تلقی می¬شود. با این وصف برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتی است که تولیدات ملی برای یافتن مشتریان خارجی به دست می آورد و می¬تواند در رشد صادرات و درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال و … تاثیر متقیم داشته باشد. در شرایطی که مسئولان برگزارکننده نمایشگاه بین المللی، یک زمان خصوصی باشد، معمولاً اهداف گسترش روابط سیاسی و ایجاد دوستی میان ملت¬ها، کمتر مدنظر است و دست اندرکار ان سازمان برگزارکننده نمایشگاه قصد دارند با اجاره غرفه¬های نمایشگاه، امکان دستیابی به درآمد بیشتر را برای خود فراهم سازند.(محمدی، حسین، رشد تجارت خارجی از نتایج برگزاری نمایشگاه موفق است،مجله بررسی بازرگانی، ص29،1381). در نتیجه، مسئولان برگزارکننده نمایشگاه خواه از سازمان دولتی یا خصوصی باشد به عنوان یک یک واسطه خدماتی برای هر یک از طرفین فرآیندی را فراهم می¬کند که نمی¬توانند به تنهایی انجام دهند. مسئولان و دست اندرکاران برپایی نمایشگاه یک واسطه تلویحی است تا گرایش¬های غرفه¬دار را در فضایی نمایشگاهی به بازدیدکننده ابلاغ کند و گرایش¬های بازدیدکننده را در فضای نمایشگاهی به آمیزه صحیحی از غرفه داران و یا به عبارتی به کسانی که آماده هستند تا کالاها، خدمات و اطلاعات مورد نیاز بازدیدکننده را به نمایش بگذارند، انتقال دهند.
در دیدگاهی کاملتر از نقش واسطه¬گری برای مسئولان و دست اندرکاران برپایی نمایشگاه، ایجاد ارزش افزوده به تعاملات غرفه¬دار و بازدیدکننده، هدف اصلی می¬باشد. همان طور که یک موسسه تبلیغاتی از طریق آثار هنری جذاب ارزش افزوده ایجاد می¬کند، یک برگزار کننده نمایشگاه نیز از طریق درک نیازها و خواسته-های بازار مربوطه، اجرای بازاریابی در فرایندی صحیح و با حضور بازدیدکننده و غرفه¬دار، و اجرا و برنامه-ریزی بدیع تجربه نمایشگاهی این ارزش افزوده را ایجاد می¬کند.
(Friedman, Francis. J.2003; A view to the future of the tradeshow industry, president, Time & Place Strategies,Inc.May,p.3)
-7-2- اهداف تولیدکننده:
از آنجه که شرکت در نمایشگاه یک فعالیت بازرگانی، بازاریابی و ارتباطی است، غرفه¬داران با توجه به سیاستگذاری¬های رکت یک یا چندین هدف را دنبال می¬کنند که اهم آن به شرح زیر است:
 فروش بیشتر و افزایش سهم بازار
 معرفی کالاهای جدید
 کسب شهرت و اعتبار
 اخذ سفارشات کلان برای آینده
 جمع¬آوری نقدینگی
 برقراری ارتباط با جامعه و مصرف¬کنندگان
 ایجاد یک ذهنیت مثبت و قوی در مورد بنگاه یا محصول
 القای یک طرز فکر یا اندیشه نو در مصرف¬کننده
 پیدا کردن پیمانکاران و تامین¬کنندگان مواد اولیه
 شناسایی و ارزیابی رقبا(بلوریان تهرانی، محمد، 1376، بازاریابی و مدیریت بازار، چاپ اول، نشر موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی،تهران.ص214)
 ملاقات با هزاران خریدار و تهیه یک بانک اطلاعات با ارزش در جهت برنامه¬ریزی اصولی
 بکارگیری حواس پنجگانه خریدار برای درک کامل محصول
 تعیین نمایند گان و توزیع¬کنندگان جدید برای محصولات
(Why exhibition?” 2003; Journal of Exhibition and Event Association of Australia)
بسیاری از غرفه¬داران به دلایلی مبهم به نمایشگاه می¬روند مانند نشان دادن پشتیبانی از یک صنعت یا یک انجمن و یا در نمایشگاه شرکت می¬کنند چون رقبای آنها نیز حضور دارند، آنها در نمایشگاه شرکت می¬کنند چون همیشه شرکت می¬کرده¬اند و هیچ انتظاری جز ترافیک بالا در غرفه، به عنوان معیار «دیده شدن» ندارند(گولدبرگ، مارک و جین لوریمر، 1380؛ نمایشگاه¬های بازرگانی و ارزش پنهان آنها در دوره¬های بی ثباتی، مترجم: شیرین شریفیان، ویژه نامه نمایشگاه¬های بین المللی مشهد، ص6).
2-7-3- اهداف بازدیدکننده
تا چندی پیش بازدیدکنندگان برای اطلاع از کالاهای جدید به نمایشگاه می¬رفتند، اما اکنون شرکت¬کنندگان، بازدید از نمایشگاه را روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت¬ها در مقایسه با سایرین می¬دانند. به عبارت دیگر، آنچه مشتریان احتمالی می¬خواهند ببینند آن است که چه کسانی کاری موفقیت آمیز انجام داده¬اند و ایده¬ها، راه حل¬ها و نمونه¬های جدید چیست؟ اگر نمایشگاه فقط ارائه دهنده خدمات و کالاها باشد، مشتریان احتمالی علاقه خود را از دست خواهند داد. آنچه مردم را جذب می¬کند، نمایش کاربردها است و یا چگونگی استفاده از خدمات و کالاها. کمبود وقت بازدیدکننده¬ای را خلق کرده است که به احتمال بسیار کمی رهگذر است و به احتمال زیاد خریدار می¬باشد و این یکی از دلایلی است که غرفه¬داران زیرک نمایشگاه¬های بازرگانی در مقایسه با سال¬های قبل نتایج بیشتری از آن کسب می¬کنند
(Voud2003; “The criterion of fair visitors on 2002”, Expo Magazine, June,p.4)