دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

. ارائه یا معرفی محتوا: در این مرحله معلمان محتوا را معرفی، و زمینه مرور اجمالی درس را فراهم می کنند. این مرور اجمالی بایستی قبل از فرآیند یادگیری اتفاق بیفتد، بهره گیری از راهبرد مشارکتی بستگی به اثربخشی خود محتوا – هم به دانش و هم به فرآیند آن – برای دانش آموزان دارد. اگر ارائه محتوای جدید آشتفته در هم برهم یا سطحی باشد، تمرینها به صورت ناقص انجام گردد، و تعامل معنا دار در بهره گیری از محتوا فدای یادگیری بدون اندیشه گردد، نمی توان در اثربخشی روش یادگیری محتوا اعتماد4. بازشناسی گروه و ارائه پاداش: در بسیاری از روشهای مشارکتی، موفقیت گروهها به وسیله میانگین نمره های افراد گروه شناخته می شوند و امتیازاتی نظیر عالی ، بسیار خوب، خوب، را کسب می کنند. این امتیازات همرا با جوایز متناسب می باشد(همان منبع،ص283 ).

2-20 مزایای  بهره گیری از روش تدریس مشارکتی

  1. عزت نفس دانش آموزان افزایش پیدا می کند.
  2. 2. تمایل دانش آموزان به مدرسه، بیشتر می گردد.
  3. دانش آموزخود را نسبت به سرنوشت خویش و دیگران سهیم می داند.
  4. بهره گیری به جا و صحیح از این روش، در دراز مدت ممکن می باشد در زندگی آنها نهادینه شده و تاثیر بسیار شگرف ومثبتی را به دنبال داشته باشد.
  5. تقویت مهارت های سطح بالای تفکر(کرامتی، 1382).
  6. هراس افراد کم رو و خجالتی برای صحبت کردن درجمع را کاهش می دهد.
  7. همکاری گروهی و احساس دوستی در بین فراگیران تقویت می گردد(شعبانی، 1385).
  8. در یادگیری مشارکتی دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به یادگیری انفرادی می کنند(یغما، 1370).

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر