دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

2

انفرادی کردن آموزش یکی از پدیده های مهم سالهای اخیر نظامهای  آموزشی می باشد. بارها معلمان و مربیان آموزشی نسبت به میزان کارایی روش های سنتی تردید کرده و عدم رضایت خود را ابراز داشته اند. این عدم رضایت، تا حدودی ناشی از تفاوتهای فردی موجود بین دانش آموزان بوده می باشد. تفاوتهای فردی، حداقل فعالیت دانش آموز به مطالعه عادت می کند و استمرار این اقدام، این عادت را در او تقویت خواهد نمود(همان منبع،ص210).

2-23-4 ایجاد مهارت در مطالعه

معلم می تواند با ارائه روشهای صحیح، بر مهارت دانش آموزان به هنگام مطالعه بیفزاید. رابینسون در سال 1970 در این زمینه، روش مطالعه SQ3R را پیشنهاد کرده می باشد. مراحل این روش عبارت می باشد ار:

الف) مطالعه اجمالی؛ یعنی مطالعه عناوین و یادآوری اطلاعات گذشته؛

ب) سؤال؛ ایجاد سؤالهایی در ذهن، یعنی برگرداندن عناوین کتاب به سؤالهایی که احتمالآ پاسخ آنها بایستی داده گردد؛

ج) مطالعه (خواندن)؛ یعنی قرائت دقیق متن برای یافتن پاسخ سؤالات؛

د) از بر خواندن؛ یعنی کوشش برای یافتن پاسخ های دقیقتر سؤالات، بدون بهره گیری از کتاب؛

ه) بازنگری؛ یعنی مرور یاداشتها و به یاد آوردن نکات مهم(همان منبع،ص211).

2-23-5  مطالعه خود هدایت شده و مستقل

معلم ممکن می باشد تکلیفی به فراگیر واگذار کند که انجامش روز ها و یا هفته ها به طول بینجامد. او ممکن می باشد دانش آموز را برای انجام این کار از حضور در کلاس رسمی معاف کند.

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر