دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در یکی از تحقیقاتی که به وسیله هیستینگز در سال 1972 انجام گرفته می باشد، دو گروه آزمایش و گواه با هم مقایسه شده اند. در این آزمایش، یک گروه 90 نفره ( گروه آزمایش ) بدون بهره گیری از روش رسمی کلاسیک، آموزش دیدند و پس از آمادگی، به طور انفرادی امتحان دادند. گروه دیگر ( گروه گواه ) همان واحد2- 25 1 یادگیری تا حد تسلط

روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط [1] بر یک فرض اساسی استوار می باشد که با فرض های سنتی متداول در آموزش و پرورش مغایر می باشد. فرض زیر بنایی روش یادگیری در حد تسلط این می باشد که اگر شرایط مناسب آموزشی فراهم شوند و زمان کافی در نظر گرفته گردد، همه یا تقریبا همه یادگیرندگان می توانند همه یا تقربیا همه هدفهای آموزشی یک درس را بیاموزند، یعنی بر آن تسلط یابند(سیف ، 1380،ص 410).

نظریه زیر بنای روش آموزشی برای یادگیری در حد تسلط آغاز در مدل یادگیری جان کارول [2] ( 1963، 1965) ارائه گردید و بعدها این نظریه به وسیله بلوم (1968) گسترش پیدا نمود و به صورت یه روش آموزشی با نام روش یادگیری در حد تسلط آموزی تدوین گردید.

طبق مدل یا الگوی یادگیری کارول، یادگیری آموزشگاهی پدیده ای مبتنی بر زمان می باشد. یعنی هر چه زمان یادگیری بیشتر باشد مقدار یادگیری بیشتر خواهد بود. کارول، برخلاف روانشناسان پیش از او، استعداد را نه به عنوان یک پدیده ثابت ارثی،  بلکه به صورت مقدار زمانی که شخص نیاز دارد تا مطلبی را بیاموزد یا مهارتی را کسب کند تعریف می کند پس تعریف، اگر به یادگیرندگان زمان مورد نیاز او برای رسیدن به سطح معینی از یادگیری داده گردد، و اگر او از این زمان برای یادگیری مورد نظر بهره گیری کند، در این صورت به سطح تعیین شده در یادگیری خواهد رسید اما اگر به دانش آموز زمان کافی برای یادگیری[1]  teaching for mastery learning

[2]  john carrol

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر