دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

تمام زیبایی رویکرد جدید آموزش علوم در این نکته می باشد که می کوشیم به هر نحو ممکن از هر چهارچوب صلب انعطاف ناپذیر و قطعی نگری که بخواهد از جهاتی آن را محدود کند بگریزیم. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که توجه سیال و غیر جزمی رویکرد جدید آموزش علوم در سطح جهانی، تمام اصول و روش های تدریس پیشرفته را بسته به مورد و با در نظر داشتن موقعیت مورد عنایت قرار می دهد و در هر زمان دست کم به پاره ای از آنها توجه کافی دارد، به گونه ای که در نهایت مجموعه ای جامع فراهم می آورد.  البته ناگفته پیداست که در چنین نظری، تأثیر معلم بسیار مهمتراز آن می باشد که بتوان درمورد آن اغماضی روا داشت(امانی تهران، 1380 ).

4- وابستگی متقابل مثبت میان دانش آموزان هنگامی بر قرار می گردد که هر فردی بداند مشارکت هریک از اعضا، در کمک به گروه در دست یابی به اهدافشان مهم می باشد.

5- پردازش گرو هی: که به ارزیابی یادگیری مشارکتی اشاره دارد و می تواند به عنوا ن ارزشیابی تکوینی توصیف گردد که بر بازخورد فرآیند یادگیری دانش آموزان تمرکز کرده و آن چیز که را دانش آموزان هنوز نیاز دارند تا اهدافشان را به انجام برسانند، منعکس می کند(گیلیس، ۲۰۰۷ ).

2- 18 مراحل و گام های اساسی  تدریس مشارکتی

اجرای صحیح تدریس به شیوه ی مشارکتی نیازمند در نظر داشتن مراحل و گام های اساسی آن می باشد. توجه و رعایت گام های حاکم برکارهای مشارکتی و تیمی باعث موفقیت و انجام درست کارها می گردد. این گام ها در تدریس مشارکتی به توضیح زیر می باشد.

الف): ایجاد تیم کاری: 1-1: انتخاب اعضای تیم که بتوانند به طور مؤثر با هم کار کنند: برای اینکه اعضای تیم تدریس بتواند به طرز مؤثرتری با هم کار کنند بایستی: 1- با هم سازگار باشند، 2- نسبت به انجام

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر