دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

تأثیر فاعلیتی می باشد[1]. از این رو در هرمنوتیک گادامر شناخت متن تا آن‌جا ممکن می‌گردد که تأویل کننده بکوشد به گفتار متن گوش فرا دهد و کمتر در پی آن باشد که عقایدش را اعلام کند.[2]

مخالفان و ناقدان گادامر، از اسکار بکر، فرانس ویکر، هلموت کوهن گرفته تا فیلسوف ساختارشکنی همچون ژاک دریدا، کم نیستند[3]، اما آن چند نفر که نامشان با انتقاد از هرمنوتیک گادامر گره خورده می باشد، یعنی بتی، هیرش و هابرماس، هریک با دغدغه‌هایی هرمنوتیکی به انتقادی سرسختانه از گادامر روی آوردند. حملۀ این‌ها در واقع دفاعی می باشد از هرمنوتیک رمانتیک. چنان که بتی در مقدمۀ کتابچه‌ای از خود می‌نویسد:

«علم هرمنوتیک در مقام بحثی عام و همیشگی از تأویل، آن دانش مضبوط عام و بزرگی‌می باشد که در دورۀ رمانتیک با والامنشی بسیار برجوشید و دغدغۀ مشترک همۀ دانش‌های مضبوط انسانی بود. چیزی که آن‌قدر ارزش داشت که بسیاری از متفکران بزرگ قرن نوزدهم به آن توجه نشان دهند… این صورت قدیم‌تر و ارجمند علم هرمنوتیک ظاهراً از خاطر آلمانی دورۀ جدید رفته می باشد.»[4]

 

1-3-6 امیلیو بتی (Emilio Betti) (1968-1890 م.):

 

امیلیو بتی مورخ ایتالیایی علم حقوق را از متفکران عینی‌گرای هرمنوتیک می‌دانند. عینی‌گرایی در مقابل نسبی‌گرایی می باشد که گادامر آن را معرفی می‌نمود. هرجا عینی‌گرایی مطرح گردد، مسلماً اعتقاد به پاره‌ای اصول، پایه‌ها و مبانی پیش‌فرض آن‌ها هست. دو خصلت دیگر عینی گرایی، میدان دادن به ثبات و نیز فرق فاعل شناسایی از موضوع و متعلق آن می باشد. هرمنوتیک عینی گرا به امکان فهم عینی، ثابت و فراتاریخی اثر تأکید دارد و معنای متن را واقعیتی مستقل از مفسر میداند.

وی در سال 1962م. کتابچه‌ای با عنوان علم هرمنوتیک در مقام روش علوم انسانی منتشر نمود. انتشار این رساله که مدت کوتاهی پس از انتشار شاهکار گادامر حقیقت و روش اصل اول: متن یا موضوع تفسیر و تأویل امری خودمختار می باشد.

[1] – حسن‌پور 271

[2] – احمدی، ساختار و تأویل متن 582

[3] – کوزنزهوی 235 تا 237 و 189 تا190

[4] – پالمر 64 و 65

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه