دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-3-7-1 تفاوت فهم و تفسیر:

او میان فهم و تفسیر فرق قایل می باشد. او فهم را در ارتباط با مهارت فهمی و تفسیر را در مورد مهارت تشریحی به کار می‌برد:

  • فهم یا مهارت فهمی به ساختن معنای متن بر اساس خود متن اشاره می‌کند. فهم عبارت می باشد از بازسازی معنا، یا در فضای یک متن و اصطلاحات آن قرار گرفتن. به اظهار دیگر مهارت فهمی همان درک متن به کمک متن می باشد.
  • تفسیر و تأویل یا مهارت تشریحی که عبارت می باشد از توضیح و تشریح معنا. به اظهار دیگر توضیح و تشریح فهم بر اساس اصطلاحاتی می باشد که مخاطبان آن را می‌فهمند. فهم خاموش می باشد، اما تفسیر زیاده‌گو می باشد. درواقع پس از آنکه مفسر به فهم دست پیدا نمود، یعنی معانی الفاظ متن را درک نمود، اگر بخواهد برای مخاطبان خود آن را توضیح و توضیح دهد وارد قلمرو تفسیر و تأویل شده می باشد. در این حال دست مفسر باز می باشد از این جهت که می‌تواند برای توضیح از واژگان و اصطلاحات بیشتری بهره گیری کند. از نظر هرش ممکن می باشد که افراد فهم یکسان از متن داشته باشند اما هریک تفسیر خاصی را ارائه دهند. فهم معنای متن برای همه یکسان می باشد و اختلاف میان مفسران فقط در مرحلۀ تشریحی تحقق پیدا می‌کند. [1]

هیرش مدعی می‌گردد که نیّت مؤلف بایستی معیاری باشد که به وسیلۀ آن صحت هر تأویل و توضیح معنای لفظی عبارتی سنجیده گردد… به نظر او معنایی دگرگونی ناپذیر هست که به آگاهی یا نیت مؤلف وابسته می باشد و مستقل از هرگونه تأویل زبانی پابرجا می‌ماند. هدف تأویل یافتن این معناست[2]. زیرا که معنا یک بار و برای همیشه با نیت گوینده تعیین می‌گردد و میان برداشت‌های متفاوت مخاطبان یکی به این نیت نزدیک‌تر می باشد یا با آن منطبق می باشد و به این اعتبار درست می باشد… از این رو بایستی افق معنایی هر واژه را شناخت، واژه‌ای… در افق خاصی… آشکارا دلالتی می‌یابد که با افق معنایی واژه در زبان امروز تفاوت

[1] – نصری 98

[2] – احمدی، ساختار و تأویل متن 591

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه