دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

یک- علوم طبیعی و تجربی که علاقۀ مربوط به این دانش، میل به سیطرۀ فنی می باشد.

دو- علوم تاریخی-هرمنوتیکی یا علوم فرهنگی که مربوط به سنت و میراث‌های فرهنگی می باشد.

او علاقۀ مربوط به این دانستن را علاقۀ علمی می‌داند و فهم در این علوم جنبۀ هرمنوتیکی دارد.

سه- علوم اجتماعی مانند اقتصاد و سیاست که علاقۀ آن قدرت و ایدئولوژی می باشد و هدف آن نیز

رهایی پدیده‌های اجتماعی از سلطۀ قدرت و ایدئولوژی می باشد.

نظریات هرمنوتیکی هابرماس گاه همخوانی‌هایی نیز با نظریات گادامر دارد. برای مثال او نیز مانند گادامر فهم پدیده‌های مختلف مانند متن را از طریق گفتگو می‌داند. به اظهار دیگر از نظر او اقدام فهم یک فرآیند بین الاذهانی (Intersubjectivity) می باشد. مفسر با سلسله پیش‌فرض‌ و زیست‌جهان خاص خود به فهم امور می‌پردازد.

روش فهم متن نیز از طریق درهم‌آمیزی افق‌ها میسر می باشد. مفسر از فرهنگ و سنت‌هایی که در تاریخ برای او به یادگار مانده اثر می‌پذیرد و در واقع این امور افق فکری او را تشکیل می‌دهد.

همچنین هابرماس نیز مانند گادامر، به تأثیر زبان در فهم متن اعتقاد دارد، زیرا زبان مخزن سنت‌های ماست. البته از نظر وی زبان دارای بعد ایدئولوژیکی می باشد و درواقع ایدئولوژی ما در تفسیر پدیده‌ها حضور دارد و همین امر ادعای بعضی از متفکران را به نقد می‌کشاند که در تحلیل پدیده‌های انسانی می‌توان با بی‌طرفی با آن‌ها مواجه گردید.[1]

[1] – نصری 102 و 103

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه