دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی می باشد که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته می باشد و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری  از روشنفکران اسلامی مانند محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.

رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری می باشد و براین باور می باشد که زیرا جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست بایستی با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت می باشد از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به مقصود به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده-  منعکس شده می باشد. واقعیت آن می باشد که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی می باشد که با منافع غربیها طریق مشارکت بیشتر در سازمانها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بهبود بخشند. در سطح فرهنگی، کشورهای اسلامی به تدوین طرحی برای رفع بیسوادی، ارتقای آموزش و فعال کردن جامعه مدنی نیازمند هستند. آنها بایستی از روابط فرهنگی بین یکدیگر طرفداری و در جهت تسهیل حل اختلافات، نوعی گفتمان فرهنگی- مذهبی را مستقر سازند. یک تدبیر(استراتژی) مشترک فرهنگی به کشوهای جهان اسلام امکان می‌دهد تا به نحو کارآمدتری با دیگران در جنوب در تعامل باشند و همچنین روابط خود را با قدرتهای حامی جهانی‌سازی بهبود ببخشند.

 مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته الهیات : مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل