دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

عناصر جزئی را به وسیله تکنیک‌های مکمل آنالیز با باریکه یونی همچون  ذرات گسیلی ناشی از اشعه (PIXE) و یا ناشی از ذرات اشعه گاما گسیل (PIGE) فراهم می‌کند [27].

در سال 2008 کولین مک‌رای[1] و همکارانش کوشش نمودند تا با بهره گیری از کارهای صورت گرفته در زمینه لومینسانس، پایگاه داده‌ای جامع (تقریباً) برای کار بر روی کانی‌ها و مواد فراهم نمایند، زیرا که کانی‌ها و مواد در معرض باریکه الکترونی، فوتونی، یونی یا اشعه ایکس می‌توانند خاصیت لومینسانس داشته باشند.

زمین شناسی، که موضوعاتی همچون مشخصه‌یابی ناخالصی‌ها و اکتشاف مواد معدنی، روش لومینسانس یونی هنوز هم نسبتا تکنیک توسعه نیافته باقی مانده، با این حال، برای تعیین حالت ظرفیت شیمیایی ناخالصی‌های فعال از نظر اپتیکی موجود در داخل شبکه معدنی، و پس، مکانیسمی عام را برای توصیف برهمکنش باریکه یونی با ماده فراهم می‌کند.

در این کار پژوهشی، کاربردهای اخیر لومینسانس یونی برای مواد معدنی شامل مواردی همچون، مشخصه‌یابی ناخالصی مواد جامد معدنی و میکرو آنالیز آخال‌ها (جسم ذره‌های ناخالصی در کانی‌ها)، مطالعه آسیب نمونه‌ها که در طول تابش پروتون برای اندازه‌گیری پیکسی ایجاد می‌گردد، و مطالعاتی پیرامون ارتباط بین طول موج گسیل و فاصله باند در داخل ساختار مواد معدنی مطرح گردید. اخیراً آیبیل به عنوان ابزاری برای فرق الماس طبیعی از الماس تقلبی پیشنهاد شده می باشد.

این مقاله به ارائه اختصار سریع در موردروش لومینسانس یونی موارد معدنی معمولاً در جواهرات و مصنوعات از علایق تاریخی می‌پردازد، که تاکیدی بر پتانسیل این روش، به ویژه توانایی تشخیص نقص بلور و ناخالصی‌ها در غلظت‌های بسیار پایین (کمتر از چند µg/g) می باشد [30].

در سال 2011 تانسند[2] در دانشگاه ساسکس انگلیس، به مطالعه تنوع موجود در بهره گیری از لومینسانس ناشی از باریکه یونی پرداخت. وی در مقاله خود با مطالعه کارهای مختلف صورت گرفته در این زمینه، اظهار داشته که لومینسانس یونی، اطلاعاتی را پیرامون مکان‌های ناخالصی و نقص فراهم نموده و ابزاری قدرتمند برای مطالعه مواد عایق و شبه رساناها می‌باشد. وی در نوشتار خود به چگونگی گسترش اثرات1 C.M. MacRae

1 P.D. Townsend

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی