دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

تفکیک زمان عمر برای آشکارسازی گذار فاز، هم برای حالت‌های پایدار و هم برای حالت‌های گذرا پرداخته می باشد. همچنین فرصت‌هایی که از ترکیب پاسخ‌های لومینسانس یونی با برانگیختگی همزمان مواد به وسیله پروتون‌ها، الکترون‌ها و پرتو X به دست می‌آید را توضیح داده می باشد. وی در این کار روش‌های آزمایشگاهی گذشته و اطلاعاتی که از آنالیز لومینسانس یونی به

 

 

 

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه

همانطور که گفته گردید، این کار پژوهشی بر اساس مطالعه لومینسانس ذره- القائی ناشی از نمونه‌های معدنی تعریف شده می باشد. همچنین از روش میکروپیکسی به عنوان روش کمکی در کنار روش آیبیل بهره گرفته گردید.

همانگونه که در فصل دوم نیز اظهار گردید، آیبیل و پیکسی از روش‌های آنالیز با باریکه یونی می‌باشند که در آزمایش‌های انجام شده در این کار، از باریکه پروتونی بهره گیری شده می باشد.

برای ایجاد باریکه پروتونی، از شتابدهنده واندوگراف بهره گرفته گردید. باریکه پروتونی MeV 2/2 در خط میکروباریکه آزمایشگاه واندوگراف که در زاویه 45 درجه آزمایشگاه واندوگراف قرار گرفته، شتاب داده شده که در اتاقک آزمایش به نمونه برخورد می‌کند.

در این فصل، ابزارآرایی آزمایش، شامل شتابدهنده واندوگراف به عنوان مولد باریکه پروتونی، خط میکروباریکه (شامل تیغه کنترل کننده باریکه، سیستم روبش پرتو، سیستم اصلی کانونی کننده پرتو، اتاقک آزمایش و تحلیلگر چندکاناله) و نحوه آماده سازی و انتخاب نمونه توضیح داده شده می باشد.

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی