دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

در زیر به طور مختصر قطعات مختلف این قسمت‌ها توضیح داده شده می باشد.

3-2-1 روزنه عدسی شیئی و هم‌راستاگر

ماده مورد بهره گیری برای تعریف باریکه در این روزنه‌ها از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شده می باشد. نوک تیغه‌ آنها با یک هندسه دقیق به‌مقصود کمینه مقدار پراکندگی ساخته شده و قابلیت تنظیم بین 0 تا 5000 میکرون و با دقت یک میکرومتر را دارد. دو تیغه کنترل کننده باریکه، یکی برای تعیین اولیه پرتو خروجی و دیگری در ورودی چهار قطبی مغناطیسی به مقصود محدود کردن واگرایی بهره گیری شده می باشد. در آزمایشگاه واندوگراف با در نظر داشتن فضای موجود، دو روزنه در فاصله 6/4 متر از یکدیگر قرار دارند. فاصله‌ی هر چه بیشتر این دو روزنه، در کیفیت پرتو خروجی تأثیر بسزایی دارد.

3-2-2 سیستم روبش پرتو

به کمک این سیستم می‏توان ذرات باریکه خروجی با انرژی حدود MeV 2 را به اندازه mm2 5/2 روی سطح نمونه جاروب نمود. سیستم تقویت کننده قدرت بر روی سیم پیچ‌ها در دو حالت اتوماتیک و دستی و همچنین دوتایی و تکی قابل تنظیم می‏باشد. در نتیجه جاروب کردن در یک محور و همچنین در کل سطح به ابعاد mm2 2×2 قابل انجام می‏باشد.

را تأمین نماید. البته در آغاز با بهره گیری از پمپ مکانیکی خلأیی در حدود Torr 2-10 در اتاقک ایجاد می‌گردد. به مقصود دقت در تنظیم مسیر پرتو، کلیه سیستم‌ها (تیغه محدود کننده، سیستم روبش، ‌چهار

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی