دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

قطبی‌های مغناطیسی و اطاقک آزمایش) برروی یک میز قرار داده شده که با دقت میکرومتر قابل تنظیم می‏باشد.

اتاقک آزمایش از بخش‌های زیر تشکیل می‌گردد:

  1. آشکارساز Si(Li)
  2. آشکارساز سد سطحی
  3. فنجان فارادی
  4. فیلترها
  5. نگهدارنده هدف
  6. دوربین CCD

در این کار پژوهشی برای جمع آوری پاسخ IL و میکروپیکسی به ترتیب از دوربین CCD و آشکارساز Si(Li) بهره گیری شده که در زیر به طور اختصار توضیح داده می‌شوند.

3-2-4-1 آشکارساز Si(Li)

در آزمایش‌های انجام شده، برای آنالیز میکروپیکسی، از آشکارساز Si(Li) بهره گیری می‌گردد. توان تفکیک این آشکارساز در حدود  eV140 می باشد و نمی‌تواند همه زیر ساختارهای خطوط K،  Lو M پرتوهای ایکس مربوط به یک عنصر را از هم جدا کند. تعداد خطوط قابل مشاهده و تفکیک‌پذیر در مورد یک عنصر حداکثر 2 تا 3 خط K، 9 تا 13 خط L و کمتر از 6 خط M می باشد. آشکارسازهای جدید پرتوی ایکس با کارایی کافی برای انرژی 1 تا 60 کیلو الکترون ولت می‌توانند خطوط K عناصر از سدیم (Na) تا تنگستن (W)، خطوطL  عناصر سنگین‌تر از روی (Zn) و خطوط M عناصر سنگین‌تر از دیسپروسیم (Dy) را آشکار کنند. به این‌ ترتیب با بهره گیری از آشکارساز Si(Li) با توان

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی