دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

اطلاعات مفیدی را به دست می‌دهد. در حقیقت ایشان به دنبال تصویرسازی فضایی با بهره گیری از پاسخ لومینسانس در کنار پاسخ‌‌های پیکسی و پس‌پراکندگی رادرفورد بوده‌اند. در این کار تحقیقاتی جامیسون و همکارانش رشد همبافته الماس را مورد مطالعه قرار داده و در هنگام رشد، متوجه تغییرات قابل توجهی در مشخصات لومینسانس آبی رنگ الماس به سمت سبز شدند. مطالعه‌های صورت گرفته توسط این افراد نشان داد که وجود ناخالصی‌هایی از عناصر واسطه در لایه‌های همبافته موجب تغییرات رنگ نور لومینسانس، از آبی به سمت سبز شده می باشد. همچنین در این کار مشخص گردید که پاسخ لومینسانس، نسبت به دز باریکه یونی در بلورها به شدت حساس بوده و لذا تکنیک آیبیل برای مطالعه آسیب‌های ناشی از مطالعه با باریکه یونی مناسب می باشد.

آنالیز آیبیل بر روی تعدادی از نمونه‌های الماس برای مطالعه اثرات خنک کننده و آسیب ناشی از باریکه یونی بر روی پاسخ لومینسانس مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین ثابت گردید که با بهره گیری از روش آیبیل می‌توان ناخالصی‌ها و آخال‌های[1] موجود در نمونه‌های الماس همبافته را با حساسیت اندازه‌گیری نمود [22].

باریکه خارجی آزمایشگاه INFN-LABEC توسعه و راه‌اندازی شده بود. گویدیچ و همکارانش تصاویری را از لومینسانس تولید شده با بهره گیری از دوربین CCD ثبت نموده و برای نشان دادن توانایی روش آیبیل نتایج به دست آمده را با تصاویر حاصل از CL مقایسه کردند. تفاوت اصلی آیبیل با تخمین‌های خوب و گسترده CL، امکان کار در هوا (بدون نیاز به نمونه‌گیری یا پوشش رسانا) و امکان مقایسه نتایج با آنالیزهای میکرو باریکه (به عنوان مثال میکرو آیبیل و میکروپیکسی) می‌باشد. برای نشان دادن توانایی این تکنیک، تصاویر آیبیل از بخشی نازک از lapis lazuli (لاجورد کاشى، سنگ لاجورد) با نتایج حاصل شده از CL سرد در خلا مقایسه شده می باشد. این روش ظرفیتی را برای مطالعات بین رشته‌ای همچون زمین شناسی فراهم می‌کند.

در این کار پژوهشی مقطع نیم نازک سنگ لاجورد، برای محک زدن کارایی روش با مقایسه تصاویر آیبیل و کاتدولومینسانس سرد بهره گیری گردید. آنها با بهره گیری از تصاویر لومینسانس مواد معدنی متفاوتی را که در سنگ لاجورد وجود داشتند، تشخیص داده و میزان توزیع آنها را در سطح مورد آزمایش تعیین نمودند. تصاویر2 inclusion

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی