دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

2

پس،سعادت نیز از نظر اپیکتتوس، وابسته می باشد به اراده فرد، اندیشه های فرد درمورد اشیاء و بهره گیری هایی که فرد از اندیشه های خود می کند.[1]

نقد و مطالعه کلی اصول اخلاقی مکتب رواقیون با آموزه های دین اسلام، از حوزه این پایان نامه خارج می باشد و پایان نامه دیگری را می طلبد. اما آن چه بیشتر از همه در این مکتب جلوه نمایی می کند، عقل و اراده می باشد که بنا بر گفته آنان به تنهایی می تواند سعادت فرد را فراهم آورد. پس، به فراخور گنجایش، اشاره ای مختصر به  دو مبحث(عقل و اراده) در آموزه های دین اسلام می گردد:

2-4-2. جایگاه عقل و اراده در آموزه های دین اسلام

در فرهنگ قرآن، عقل به منزله چشم دیگری می باشد که مایه بصیرت نفس، نسبت به حقایق برتر می باشد؛ اما در فرهنگ اهل طبیعت، عقل به منزله عینک و یا سمعک برای چشم و گوش مادی می باشد؛ یعنی عقل هیچگاه حقیقت جدیدی را ادراک نمی کند، بلکه همان ابزار مادی، تنها واسطه و وسیله ای برای ادراک بهتر امور مادی می باشد بدون آن که حقیقتی، افزون بر آن چه از طریق حس تحصیل شده، کشف کند. قرآن کریم در موارد گوناگون، مجادلات مدعیان اصالت ماده را با انبیاء بازگو کرده و روش و شیوه اندیشه و شناخت آنان را که روش و شناختی حسی می باشد، مشخص می سازد. در سوره مبارکه “جاثیه” نیز به نقل از کسانی که معتقد هستند غیر از زندگی دنیوی چیزی نیست و غیر از روزگار، مبدا فاعلی دیگری آن ها را نمی میراند، آمده می باشد:

“وَ إِذا تُتْلى‏ عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ ما کانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ”(سوره جاثیه،آیه25)؛ و هنگامى که آیات روشن ما بر آنها خوانده مى‏گردد، دلیلى در برابر آن ندارند غیر از اینکه مى‏گویند: «اگر راست مى‏گویید پدران ما را (زنده کنید) و بیاورید (تا گواهى دهند).

یعنی کفار توجه نداشتند که زندگی مردگان آن ها که مورد ادعای پیامبران می باشد، مربوط به آخرت یعنی نشئه ای که قابل احساس مادی نیست، خواهد بود. لذا  قرآن کریم، درمورد شناخت و علم این گروه می فرماید:

“یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَهِ هُمْ غافِلُونَ”(سوره روم، آیه 7)؛ آنها فقط ظاهرى از زندگى دنیا را مى‏دانند، و از آخرت (و پایان کار) غافلند!

عقلی به معنا آزادی اقدام فرد و اینکه وی در فعل و ترک آزاد و رهاست، نیست؛ اگر مرشدُ الیه امر یا نهی الزامی باشد، مکلف ملزم به انجام دادن یا ترک آن می باشد. این الزام از ناحیه حکم ارشادی عقل نیامده، بلکه عقل تنها وجود آن را کشف می کند و از آن خبر می دهد. هرچند در قالب انشای بایستی و نباید باشد. لذا همه گزاره های ارشادی و انشایی عقل مانند گزاره های انشایی طبیب به گزاره های اخباری بر می گردد. عقل مانند طبیب اهل درایت و معرفت می باشد نه اهل ولایت و حکومت. پس عقل مصدر صدور هیچ قانون و حکمی کلی نیست و نمی تواند در قلمرو احکام و قوانین دینی سهمی داشته باشد و در حریم هستی شناختی دین موثر باشد. آن که حکم خدا را می فهمد و ادراک می کند، عقل نظری می باشد که[1] برویه، امیل، “تاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانی و دوره رومی”، ترجمه علی مراد داوودی، تهران، نشر و چاپ دانشگاه تهران، 2353 شاهنشاهی، ج 2، تلخیص ص 212-213.

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن