دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

شان حکم کردن ندارد و آن که در حوزه شخصی حکم می کند و می تواند ولایت و آمریت فردی داشته باشد عقل عملی[1] می باشد که در حریم خود شخص این کار از او برمی آید و ربطی به دیگر بشر ها نداشته، چنان که ارتباطی به حریم دین ندارد. مرز این دو عقل بایستی به خوبی مشخص گردد. عالم بی اقدام کسی می باشد که عقل نظری او به خوبی کار می کند؛ اما عقل عملی وی از امارت افتاده می باشد و هوای نفس غالب می باشد و عقل عملی او تحت اسارت هوای نفس به سر می برد. پس، در حوزه شخصی افراد، یا عقل عملی حاکم می باشد یا هوای نفس. امیر مومنان علی (علیه سلام ) می فرمایند: “کم مِن عقلٍ اسیر تحتَ هوی امیر”؛ [2] یعنی چه بسا عقل که اسیر و زیر دست هوی و هوس می باشد. طبق این روایت نورانی، اگر هوای نفس، امارت و حاکمیت بر وجود فردی را برعهده گرفت؛ عقل عملی وی به اسارت هوا درآید. قرآن کریم می فرماید:

« اَفَرَاَیتَ  مَنِ اَتَّخَذَ اِلهَه هَواه…» (سوره جاثیه، آیه 23)؛ آیا دیدى کسى را که معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده می باشد.

چنان که عقل، اگر برمسند حکومت نشست، هوا را رام، و هوس را اسیر و نفس  مسوله و اماره را عزل خواهد نمود و شخص را بسوی رستگاری و طاعت الهی رهبری می کند؛ چنان که در روایتی آمده می باشد: «العقل….ما عبد به الرحمن و اکتسب به و تعدیل و تنظیم کند. لذا اراده و انتخاب اختیار، شرط مسئولیت و محور شخصیت بشر می باشد و اقدام بدون اراده، فاقد هر گونه اعتبار و ارزش می باشد. زیرا اراده، روح و اساس اقدام رفتار بشر می باشد. بر این اساس که اعمال ارادی، شخصیت بشر را به رنگ خود در می آورد، غزالی میان سه نوع اعمال فرق و امتیاز می گذارد:

1- نوعی از اعمال ارادی که دارای رنگ تهور و بی بند باری و عدم ضبط و کنترل و سیطره انگیزش و انعکاسات غریزی می باشد.( نفس اماره )

2- نوعی از اعمال که آمیخته با ضبط و کنترل و تعدیل و حکومت اراده ای می باشد که با ایده های عالی در ارتباط می باشد.( نفس مطمئنه)

3-نوع دیگری از اراده می باشد که از نظر تصمیم گیری، با تردید توام می باشد و رنگ خاصی به شخصیت آدمی نمی دهد، و در نتیجه  نمی توانیم داوری صریح  و مستقیمی درمورد انعکاسات ارادی او ارئه کنیم.( نفس لوامه )

غزالی از موضوع مجاهدت نفس برای تربیت اراده بهره گیری می کند و معتقد می باشد که تربیت اراده از طریق تکرار تمایل به رفتار نیکو و نیز تکرار مجاهدت و مبارزه با رفتار مذموم و نکوهیده انجام می شود. [3]

پس، از دیدگاه اسلام، عدم اجبار مردم بر ایمان، یک اصل ثابت می باشد؛ و لذا ایمان به خدا و مبانى اسلام، هیچگونه جنبه تحمیلى نمى‏تواند داشته باشد، بلکه از طریق منطق و استدلال و نفوذ در فکر و روح افراد باید پیشروى کند؛ زیرا ایمان اجبارى ارزشى ندارد، مهم این می باشد که مردم حقایق را درک کنند و با اراده و اختیار خویش آن را بپذیرند.[4] قرآن کریم بارها در آیات مختلف روى این حقیقت تاکید کرده می باشد.[5] لذا خوشبختی و بدبختی بشر نتیجه عملکرد خود اوست[1] بشر غیر از قوه عقل نظری که اهل درایت و معرفت و ادراک می باشد، نیروی دیگری دارد که سایس و مدبر اوست؛ و از آن مدیر و مدبر، به عقل عملی(نیرو ئی می باشد که از طریق آن اقدام می گردد) تعبیر می گردد. کار عقل نظری صرفا ادراک می باشد و هیچ مولویت و آمریت و ولایتی ندارد و کار عقل عملی، سیاست و تدبیر و فرماندهی امور شخصی می باشد.عقل عملی می تواند حاکم و فرمانروا باشد و شخص را به سوی اطاعت و امتثال آن احکامی که عقل نظری ادراک کرده یا از طریق نقل به آن رسیده، فراخواند.

[2] نهج البلاغه ، حکمت 211.

[3] همان ، تلخیص صفحه 131-133.

[4]  مکارم شیرازی، ناصر،”تفسیر نمونه”، ج‏5، تلخیص ص: 392.

[5] انعام/ 107؛ نساء/ 80؛ نور/ 54؛  شوری/ 48؛ غاشیه/ 22؛ و ….

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن