دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

بسیار، جانشینی به جای احساس فوق می سازد؛ مانند در نظر داشتن کسب و کار در صورت عدم موفقیت در درس و یا با کوشش بسیار، بر احساس حقارت غلبه و آن را حذف می کند و راه دیگر، اعتراف به واقعیت  و قبول آن می باشد.

3-1-2-2. نقد و مطالعه تطبیقی

از دیدگاه اسلام، احساس حقارت به وضوح بیماری تلقی می گردد؛ و این بیماری به صورت رفتارهای مختلفی، نمود پیدا می کند؛ در روایات مختلفی به این مساله اشاره شده می باشد؛ مانند، امام صادق(ع)در روایتی می فرمایند: “ما من رجل تکبر او تجبّر الا لذله یجدها فی نفسه”[1]؛ یعنی شخص متکبر، چنین رفتاری را فقط به واسطه خواری و ذلتی که در درون، احساس می کند، انجام می دهد. این روایت، اشاره بر این دارد که احساس حقارت جای خود را به یکی از بیماری های رفتاری که تکبر باشد، می دهد. پس (با در نظر داشتن سخن امام صادق(ع)) تکبر نوعی مکانیزم دفاعی می باشد تا فرد با کاهش احساسات ناخودآگاهش مانع بروز و ظهور بیماریش گردد. و همچنین ممکن می باشد رفتار فوق، رفتاری ساختگیی باشدکه فرد تعمداً و با آگاهی از ذلت و خواری اش مرتکب می گردد. در روایتی از امام علی(ع) آمده می باشد: “نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه”[2]؛ نفاق و درویی بشر، ناشی از حقارت و ذلتی می باشد که در خود احساس می کند.

در روایت دیگری همچنین از امام علی(ع) وارد شده می باشد: “الغیبه جهد العاجز”[3]؛ غیبت، نهایت کوشش افراد ناتوان و ذلیل می باشد. همه این نوع روایات، بیانگر احساس حقارت فرد، و نمود آن(احساس حقارت) در رفتارهای فرد می باشد.

 

شارع اسلام، درمان این احساس(احساس حقارت) را مبتنی بر “اصل من یا شعور”[4] می داند، خواه ریشه آن در ناخودآگاهی و یا دراحساس آگاهی فرد باشد. دیدگاه اسلام، علی رغم مشابهت تَفْضیلاً”(سوره اسراء، آیه 70)؛ ما آدمی زادگان[5] را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده‏ایم، برترى بخشیدیم.

پس، همه بشر ها از دیدگاه قرآن، دارای کرامت ذاتی هستند. زیرا که بشر موجودی برگزیده الهی می باشد که خداوند او را نسبت به سایر موجودات عالم، در آفرینش کرامت بخشیده و در میان موجودات این جهان از مواهب و توانایی ها، ظرفیت و[1] کلینی رازی، پیشین، ج 2، ص 312.

[2] تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، “غرر الحکم و درر کلم”(7جلد)، با مقدمه  میر جلال الدین حسینی ارموی، نشر دانشگاه تهران، چاپ چهارم:1373، ج 2، ص 298.

[3] نهج البلاغه، ترجمه علامه جعفری، کلمات قصار، شماره 461.

[4] اساسآ اسلام در درمان بیماری های روانی، بر درمان ارشادی تکیه می کند.و این درمان بر عنصر شعور در امر آموزش رفتار جدید تکیه دارد. عنصر شعور من، مسئول سرکوب تمنیات ناخودآگاه می باشد؛ البته نه به گونه ای که در مفاهیم روان شناسی توجیه می گردد.  اگر به گفتار امام صادق(ع) توجه گردد که می فرماید:”المتکبر  لا یتکبر الا لذله یجدها فی نفسه”.در این صورت معلوم می گردد که امام صادق(ع)اشاره دارند که، فرد متکبر بیشتر از آن که ناخودآگاهانه از عقده حقارت بهره گیری جوید،از شعور و آگاهی مبهم و پیچیده ای بهره گیری می جوید که او را به بزرگی و تکبر می خواند، بدون آن که منشا چنین شعوری را درک کند. و احساس آگاهانه کمبود هم، اگر با شعور اسلامی همراه گردد، برای از بین بردن این احساس کفایت می کند. (بستانی ،محمود،پیشین، تلخیص ص 254)

[5] بنى آدم معمولا در قرآن عنوانى می باشد براى انسانها توأم با مدح و ستایش و تکریم، در حالى که کلمه بشر با صفاتى همانند” ظلوم”” جهول”” هلوع” (کم‏ظرفیت)” ضعیف” طغیانگر، ناسپاس و مانند آن توصیف شده می باشد و این نشان می دهد که بنى آدم به بشر تربیت یافته اشاره مى‏کند و یا حد اقل نظر به استعدادهاى مثبت بشر دارد. (در نظر داشتن افتخارات آدم و فضیلت او بر فرشتگان که در کلمه بنى آدم نهفته شده نیز مؤید این معنا می باشد) در حالى که کلمه بشر به معنى مطلق و گاهى احیانا اشاره به جنبه‏هاى منفى او می باشد. لذا در آیات مورد بحث که سخن از کرامت و بزرگوارى و فضیلت بشر می باشد تعبیر به” بنى آدم” شده می باشد.  (برگرفته از “تفسیر نمونه،” مکارم شیرازی،ناصر، ج‏12، ص: 204)

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن