دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

می گردید دانش آموزان از طریق ارتباط بین معلومات گذشته و دانش جدید یادگیری آنها صورت بگیرد(همان منبع،ص28).

به طور کلی سیر تحولات برنامه های درسی علوم در فاصله سالهای 1980 تا 2000 مسلادی دارای ویژگی های ذیل می باشند:

1-6-هدف از آموزش : هدف اصلی برنامه های درسی بایستی با سوادی علمی باشد ، مقصود ازسواد علمی کسب مهارت های عقلانی و دانش ضروری برای اخذ تصمیمات معتبر باشد به عبارت دیگر هدف آموزش علوم بایستی برای پرورش آگاهی دانش آموزان فرصت مناسب را فراهم کرده و قضاوت اخلاقی و ارزشها را بر پایه محکم دانش علم و فنی بنیان نهد و در تصمیم گیری ها به داده ها و شواهد اهمیت دهد(همان منبع،ص28).

2-6- محتوای برنامه های درسی : بخشی از برنامه های درسی علوم بایستی بر اساس مسائل جاری و نیازهای اجتماع باشد و بخشی از آنها بایستی بر اساس نیازهای شخصی باشد و دانش علمی و تکنولوژی روزهم در برنامه ها گنجانده گردد(طالعی فرد1383،ص 30).

بر جهان و . . . . تربیت نمایند.به طور اختصار خصوصیات برنامه های درسی مطلوب علوم در این دوره را می توان چنین بیان نمود :

1-7- هدف از آموزش :

الف ) یادگیری مفاهیم علوم و طرح های ذهنی

ب ) آشنا شدن با عملیات کلیدی علم و عالم یعنی روند علمی .

ج ) کشب مهارت و تخصص در حال معضلات و تفکر خلاق و انتقادی .

د ) پرورش برون دادهای رفتاری مطلوب از قبیل مهارت علمی ، نگرشها ، ارزش گذاری های عملی و علایق .

ه ) آموزش راه یادگیری به دانش آموزان .(همان منبع،ص 30).

 

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387