تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت 14

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت 14

مکی مریم سادات ،1387،بهداشت روان از نگاه قرآن ،مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،سطح 3 حوزه
این پایان نامه مطالعه تطبیقی دیدگاه قرآن و مکاتب روان‌شناختی در باره بهداشت روانی است .. لذا نگارنده در آغاز این موضوع را از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی تعریف کرده، سپس به ارزیابی دیدگاه قرآن نسبت به آنها می‌پردازد. دیدگاه زیست‌شناختی سلامت روان را در نداشتن علایم بیماری روانی می‌داند. دیدگاه رفتارگرایی سلامت روان را به معنای وجود رفتار سازگارانه‌ای که انسان را به اهدافش برساند، تعریف می‌کند؛ گرچه این اهداف، غیرانسانی و ملازم با تضییع حقوق دیگران باشد. دیدگاه روان‌کاوی بهداشت روانی را به مفهوم سازگاری فرد با خود و خواسته‌ها و فشارهای جامعه تعریف می‌کند و در دیدگاه انسان‌گرایی انسان سالم کسی است که استعدادهای خود را شکوفا سازد و به کمال مطلوب و ایده‌آل برساند. نگارنده پس از ارائه تعاریف فوق، بیان می‌کند قرآن کریم از سلامت روان به قلب سلیم تعبیر کرده که همان تعادل روان و حالتی است که جسم و روح انسان دارای تعادل باشد و نیازهای هر کدام ارضا شود. وی شاخصه‌های سلامت روان از دیدگاه قرآن را آرامش روحی، توانایی در برخورد با بحران‌ها، شکیبایی بر سختی‌ها و توانایی درک درست آینده و خوش‌بینی به آن ذکر کرده است. پس از آن مشکلات روانی اعم از: وسواس، افسردگی، حقارت، دروغ‌گویی و خودبزرگ‌بینی و راه‌های درمان آن را بیان نمودهاست.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
لواسانی ،لیلا ،1387،بررسی نقش دین در آرامش روانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
هدف از این پژوهش تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که آیا تربیت دینی در ارامش روانی افراد موثر است . روش نمونه گیری بصورت توصیفی تحلیلی است لذا نمونه گیری از قرآن کریم و نهج البلاغه و کتب معتبر روایات تربیتی انجام پذیرفته و روش توصیفی تحلیلی است یعنی به صورت فیش برداری از کتب مرجع ، قرآن ، کتب روان شناسی ، تعلیم و تربیت . منابع فقهی انجام گرفته . طرح آن از طرح های تحقیق نظری و کیفی تبعیت میکند . نتایج آن هدف عمده ادیان الهی به خصوص اسلام ، رهنمایی بشر به چگونه زیستن و حفظ او در برابر انحرافات مسیر رشد است .
خداشناسی و خود شناسی و کنترل هوای نفس ، دوری از گناه و زشتی از ویژگی های آموزش های الهی است و آرامش روانی در شاخص های انسان کامل مورد توجه همه ادیان و اسلام است .
از دیدگاه اسلام آرامش روانی سطوح و درجات گوناگون دارد از این رو کسانی که به مقامات بالای معنوی و آرامش میرسند از مشکلات دنیوی بی تاب و دچار اضطراب نمیشوند و دست به رفتار های نامطلوب نمیزنند .
زارع ،مهدی ،1386 ،و بررسی امید و یأس درقرآن،دانشگاه شیراز تحلیل
در این تحقیق به تحلیل و بررسی امید و یأس در قرآن پرداخته و سعی بر این شده است که به کلیات و مفاهیم، عوامل امید و یأس و نتایج و پیامدهای و آسیب شناسی آن دو اشاره شود. این تحقیق در سه حوزه اخلاق، روان شناسی و تفسیر قابل بحث است ولی اساس کار ما در این تحقیق بر مبنای دین است و در آن متذکر می شود که هر چه عوامل امید قوی تر باشد، امیدواری بیشتر و به نتایج مطلوب تری می انجامد و هر چه عوامل یأس قوی تری باشد یأس نیز شدت می یابد و به نتایج مخرب تری منتهی می شود. مثلا هر چه ایمان به خدا (که یکی از عوامل امید است) قوی تر باشد. بالطبع عمل صالح نیز بیشتر می شود و این فرد به مسایل زندگی با یک دید عمقی می نگرد در این حالت است که فرد دیگر متکی به اسباب نمی شود بلکه امید او فقط به خداست و این چنین به تقوا و پرهیزکاری رسیده و در همه حالت به قضا و قدر الهی خشنود می شود و دیگر در رویا رویی با سختی ها و مشکلات بی تابی نمی کند و نا امید نمی گردد، در این صورت است که فرد جان خود را در راه خدا فدا می کند و در اموالش انفاق. اما این امیدواری مبتنی بر عمل است، و افرادی که بدون اینکه عملی انجام دهند، منتظر نتیجه هستند و یا با اندک عملی که انجام می دهند، آن را کافی می دانند و منتظر نتیجه مطلوب هستند، امید کاذب دارند و این امیدواری د رقرآن و روایات با عنوان غرور و عجب، به شدت نکوهش شده است. نقطه مقابل ایمان به خدا، ضعف ایمان یا کفر به خداست که یکی از عوامل یأس و نا امیدی است. هر چه این صفت در فرد قوی تر باشد، یأس نیز شدت می یابد و نتایج مخرب تری را به بار می آورد. کسی که ضعف ایمان دارد و به خدا کفر
می ورزد، این فرد عملش نیز مأیوسانه است (با رغبت و انگیزه خاصی نیست.
اعلائی ،هما، 1386، بررسی نتایج امید به خدا با بهره گرفتن از آیات و روایات دانشگاه آزاد اسلامی
در این پژوهش سعی شده نتایج اثرات امید به خدا با بهره گرفتن از آیات و روایات و همچنین ارائه راهکار مناسب جهت رفع عوامل ناامیدی و آشنائی با شیوه صحیح امیدواری با بهره گرفتن از روش کیفی (کتابخانه ای) و توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرارگیرد. در این پژوهش دیدگاه قرآن و ائمه معصومین علیه السلام بوسیله آیات و احادیث (روایات) در رابطه با امید به خدا و علل ناامیدی از رحمت خدا آمده است. که شامل عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل دینی، عدم فهم در تلاش مادی و معنوی برای امیدداری (امید به خدا به معنی عدم کوشش نیست) عدم ارتباط انسان با خدا و قرآن، گناهکاری که مایه تیرگی دل می شود، عدم توفیق از خدا، شرایط امیدواری است توضیحاتی ارائه گردیده است حیات آدمی لبریز از پیروزی ها شکست ها است که ممکن است پیروزی ها و کامیابی های مادی و معنوی، انسان را مغرور و او را نسبت به رعایت حدود الهی و ادب حضور غافل و بی توجه سازد و یا شکست ها و ناکامی ها حرکت انسان را با یأس و بیم همراه سازد و زندگی او را به ظلمت کده ای تبدیل کند که جزپوچی و کفرثمره ای ندارد، لذا انسان موجودی است که همیشه نیازمند بیم و امید است و بیم و امید مایه رستگاری او است .
حیدری، محمد الیاس ،1384،خوف ورجا و پیامدهای تربیتی آن در متون دینی ،دانشگاه جامعه المصطفی
این تحقیق با موضوع «خوفورجاو پیامدهای تربیتی آن در متون دینی» در سه فصل تنظیم شده است: در این پایان نامه نخست به مباحث مقدماتی دربارة کلیات تحقیق پرداخته شده است. فصل اول به مفهوم شناسی اختصاص دارد. در فصل دوم، موانع، شرایط، مراتب و جایگاه خوف ورجا در نظام تربیتی اسلام بررسی شده است. در فصل سوم، پیامدهای تربیتی خوف ورجا در دنیا و آخرت مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله: آماده سازی، هدایت یابی، مغفرت و گناه زدایی، آخرت نیکو، مبارزه با دنیاگرایی، عزت مندی، جلب رضایت خداوند، اصل تقوا و اصل توکل. همچنین از پیامدهای خوف الهی (خوف از عذاب الهی در جهنم، خوف از بی بهره ماندن از نعمت های بهشتی وخوف از محروم شدن از دیدار و قرب الهی) و پیامدهای ترک رجا (ترک توبه و استغفار، فرو رفتن در گناه، کفر و تباهی آخرت) بحث شده است
نتایج بررسی پایان نامه ها
-عشق به خدابزرگترین امیدوپرکننده خلاءروحی وروانی انسان است .
-زیربنای مفهوم امید در قرآن درراستای تجلی اسماءالهی است .
– امیدبرابعاد مختلف زندگی انسان ها اثرمستقیم دارد.
-امید تاثیر زیادی درسلامت روان انسان دارد .
– امید پایه مهم زندگی است و به اندازه آب وغذابرای تداوم زندگی انسان ضروری است .
-امید مطلوب در جهت رضای الهی وهماهنگ باوجود انسان است و امید نامطلوب حاصل وسوسه شیطان است .
-امید یک رفتار شناختی ناآگاهانه است که به فرد انرژی می دهد و باآرزو وایمان ارتباط تنگاتنگ دارد .
-سلامت روان یعنی ادراک مثبت فرد از رویدادها وشرایط زندگی .
-امید درمانی قادر است سلامت جسمانی روانی بیماران را بهبود بخشد .
– از دیدگاه قرآن سلامت روان به قلب سلیم تعبیر شده است .
-نوع نگرش انسان به آینده می تواند مثبت یا منفی باشد که در زندگی وحالات روانی انسان موثر است . –هرچه عوامل امید قوی باشد امید واری بیشتر و نتایج مطلوب تر است .
-انسان موجودی است که همیشه نیازمند بیم و امید است و بیم و امید پایه رستگاری است .
-بهداشت روان عبارتست از آگاهی به عوامل معنوی ،مادی و انگیزه هایی که سلامت فکر را وضع و اعتدال رفتار و کردار را سبب می شود.
یکی از مسایلی که در تامین بهداشت روان موثر است امیدواری است که به هنگام گرفتاری ه فرد کمک می کند و موجب تقویت روحیه فرد میشود.

2-33-2 مقالات

نعمت اللهی ،محمد هاشم ،1393،امید در قرآن و کتاب مقدس،سایت راسخون
ظلم، ستم، بی عدالتی، حق کشی، قتل، جنگ و غارت عده ای از انسانها توسط عده ای دیگر همواره خرد انسانی را مشغول این فکر کرده است که آیا این وضعیت بر همین منوال خواهد بود یا نه؟ انسانها همواره در طول تاریخ به فراخور فکر و خرد و دین خود در انتظار و آرزومند این بوده اند که بالاخره این مسائل پایان یافته، ظلم و ستم جای خود را به عدل و داد خواهد داد، حق کشی جای خود را به عدالت و رعایت حوق دیگران و قتل و غارت تبدیل به مهر و دوستی و محبت و جنگ تبدیل به صلح خواهد شد. این امید و آرزو و انتظار در ادیان مختلف هم به اشکال وتعابیر گوناگونی بیان گردیده و امید به ظهور منجی و روز آخر یا روز داوری در تمام ادیان و مذاهب وجود داشته است. مسئله ای که هم عقل و هم دین آن را تایید می کند.
.در طول تاریخ پیامبران به عنوان کسانی که وظیفه هدایت و ارشاد و انذار مردم را داشته اند به این امید دامن زده و مردم را در این مسیر راهنمایی و هدایت کرده اند، کتابهای مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و تعالیم بودا، زرتشت و هندوئیسم سرشار است از روحیه و امید دادن به مردم که روزی خواهد آمد و مشکلات و مصائبشان حل خواهد شد. و منجیی خواهد آمد که آنها را از زیر بار همه ی بدیها نجات خواهد داد.
موسسه پژوهشی پورسینای حکیم ، سلامت روان در قرآن ،1393
واژه بهداشت و سلامتی به ویژه بهداشت روانی، همیشه انسان را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است، تدوین برنامه های تربیتی – بهداشتی برای حفظ سلامتی و بهداشت روان نمونه ای از این اقدام بشری است و در این میان دین باوری و آموزه های قرآنی نقش بسزایی در تأمین بهداشت روانی دارند.
در این مقاله، سلامت روان در قرآن و نشانه های آن و نیز رابطه قرآن و معنادرمانی و راه های درمان افسردگی از دیدگاه قرآن و نقش باوردرمانی در بهداشت روان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز به جلوه هایی از شفابخشی قرآن پرداخته شده است .
قرآن فردی را سالم و سلیم النفس می داند که با تکیه بر فطرت توحیدی از ایمان قلبی برخوردار بوده و در رفتار با ایجاد تعادل میان قوای متضاد درونی و نیز تقابلات بیرونی و درونی برخاسته از غرایز و محیط بهترین شیوه را در دستیابی به خوشبختی و قرب الی الله برگزیند. از نظر قرآن کسانی که در عقیده، کفر و در عمل، نفاق را برگزیدند از سلامت روانی برخوردار نبوده و دچار بیماری روانی هستند: «فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا».(بقره: 10)
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
خاك پور حسین, حسومی ولی اله, گلی مهرناز, ایرانمنش اسما کارکردهای تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن ،1392،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشكده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
امید در تربیت و سلامت روانی انسان نقش مهمی برعهده دارد .از نظر قرآن “رجا “(امید ) انبساط سرور در دل به جهت امر محبوب است ،در صورتی که انسان بسیاری از اسبباب رسیدن به محبوب را تحصیل کرده باشد و به آرامش قلبی برسد . هدف از این مقاله بیان کارکردهای امیدو نقش آن در سلامت روان است .لذا با روش توصیفی –تحلیلی با رویکرد قرانی –روایی ،مبانی و عوامل ایجاد “امید بررسی و نتیجه گیری می کند که از نظر قران “امید “به واسطه دو رویکرد شناختی و رفتاری حاصل می شود .انسان از” خود شناسی “به “خدا شناسی” رسیده و این باعث “خودباوری” و ” خدامحوری” می گردد .شخص تکیه به هست نمای هستی دارد و اگر انرا با رویکرد های رفتاری مثل عمل صالح همراه نماید به امیدی پایدار دست یازیده است.از نگاه قران “امید “در بعد تربیتی عامل تحرک و باعث عمل می باشد که بازده کار را بالابرده ،باعث تقویت قدرت صبر ،حس شادکامی ،کارایی ،کاردانی و…می گردد. که همه این ها سلامت روانی انسان را به همراه دارد .
باقری سید مصطفی ،1392،شخصیت سالم و امیدوار،پژوهشگاه باقر العلوم
در این مقاله نویسنده ویژگی انسان های امید وار را نوشته سپس عوامل تسهیل کننده در رسیدن به امید را تشریح کرده است . که به قرار ذیل می باشد .
1- توجه به ناامیدی ( تخریب باورهای نامعقول)
یكی از عواملی كه باعث دریافت آسان امید در زندگی افراد می شود، توجه به نقطه مقابل آن ( یعنی ناامیدی) است.
2-مشخص بودن هدف
مشخص بودن هدف، یکی دیگر از عوامل تسهیل کننده ی امید است. هدف ها و برنامه هایی که داریم ما را به جلو می رانند.
-3هدف را مناسب استعداد و ظرفیت انتخاب کردن و …
ویسی ،مختار ،1392، سلامت روان از دیدگاه اسلام،پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
قرآن کریم و سنّت پیامبر-صلى‌الله‌علیه‌وسلم- روش کامل و جامعی را برای تأمین سلامت روان و علاج بیماری‌های روانی و مشکلات انسان به ارمغان آورده است که از ایمان به خدا و ایمان به وحدانیت او سرچشمه می‌گیرد. قرآن کریم در بسیاری از آیات کریمه‌ی خود، بر اهمیت ایمان تأکید می‌کند، زیرا ایمان به خداوند متعال، اساس سلامت روان است که در اسلام از آن به حُسن خُلق تعبیر می‌شود و پایه‌ای برای ایجاد شخصیت بهنجار است که در ‌‌نهایت اعتدال و توازن قرار دارد. بر این اساس، اسلام شاخص‌هایی را برای تأمین سلامت روان انسان، تعیین‌کرده‌است که در ایمان به خداوند متعال و یکتایی او، تقوی و پرهیزکاری و برخوردار بودن از خصال مثبت و مفید و به‌کارگیری آن‌ ها در همه‌ی جنبه‌های زندگی، خلاصه می‌شود. لذا اسلام برای تأمین سلامت روانی انسان، احکامی را وضع نموده که مبتنی بر فطرت و طبیعت او و هماهنگ و متناسب با غایت و هدفی است که انسان برای آن آفریده شده است.
بنابراین شناخت اسلام و پیروی از همه‌ی جوانب آن: عقیده، احکام، عبادات و اخلاق، روان انسان را تزکیه نموده و شخصیتش را پرورش می‌دهد. هم‌چنین راه صحیح و سالم را به او می‌شناساند، تا دریابد که با پایبندی به آن و پیروی از فرامین الهی می‌تواند از درجه‌ی بالایی از سلامت روان و اعتدال و توازن در شخصیتش برخوردار شود و به این ترتیب به رشد و کمال خود و سعادت و خوش‌بختی‌ دنیا و آخرتش دست یابد
پرچم اعظم ، فاتحی زاده ،مریم ،محققیان ،زهرا ،1390،ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم
در دنیای متمدن امروزی، آدمی به ظاهر مرفه به نظر می رسد؛ اما بیش از گذشته، افسرده، ناامید و تنهاست.روان شناسان مثبت نگر معتقدند امید می تواند از افراد در برابر روی دادهای استرس زای زندگی حمایت کند؛ از این روی، در یکی دو دهه اخیر، نقش امید در درمان انواع بیماری ها بررسی شده و در نتیجه این بررسی ها، اسنایدر نظریه ای را به نام نظریه امید بیان کرده است.از سوی دیگر، با توجه به تأثری جهان بینی هر فرد در بهبود و درمان انواع بیماری ها نمی توان از نقش دین در پیدایش امید غافل ماند. در پژوهش حاضر، با بهره گرفتن از روش تطبیقی، نخست، ابعاد امید (تفکر هدف، تفکر عامل و تفکر گذرگاه) را در نظریه اسنایدر بیان کرده و سپس آن ها را در مفاهیم قرآنی جستجو کرده و از این طریق، میزان مطابقت و اشتراک مفهومی تلاش های بشری را با دیدگاه های قرآن دریافته ؛ در پایان، به این نتیجه رسید ه است که قرآن در نگاه ارزشی خود، آدمی را به سمت امید مطلوب سوق داده و از امید های واهی بازداشته است.نتایج پژوهش، بیانگر آن است که علم اساساً نیست ها و هست ها را بیان می کند و شناسایی امید از این طریق، برای بشر، بسیار مفید است؛ علاوه بر این، رجوع به این مید در بیان ارزش ها و بایدها و نبایدهای آن، بشر را به سوی نوع مطلوب امید راه نمایی می کن
جابر ،علیرضا ،1390 ،مفهوم امید و آرزو در قرآن و حدیث با نگاهی به روانشناسی ، ،فصلنامه کاوشهای دینی سال 3،ش 6،
امید و آرزو از جمله مسائل مطرح در انسان شناسی است . که در روان شناسی با عنوان تعادل جسمی روانی مطرح و ارتباط ویژه ای با حوزه دین و تاثیر مثبت آن در ایجاد روح و روان سالم ،پیدا می کند . در جهان بینی قران،امید واقعی و حقیقی در ارتباط با الله مفهوم می یابد و هر امیدی غیر از این مبنا واقعی نیست .بنا براین امید به دو نوع “صادق و کاذب “تقسیم می شود . امید صادق در انسان منشا تحولات و ایجاد انگیزه و تکاپو در عرصه های مختلف علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و…. است . امید واقعی از رحمانیت الهی و امید کاذب (آرزو گرایی )از اهداف شیطان است . یاس و ناامیدی از گناهان کبیره و باعث تاسف و هلاکت می شود و مخالف تعالیم و موازین دینی و الهی است .”آرزو ها” با معیار صحیح ،باعث” امید “و ایجاد انگیزه سازنده ،و” آرزو گرایی” ،تزلل و روانی نامتعادل را به دنبال دارد . این همه ضروری می نماید مبادی و مبانی امید و آرزو شناسایی شود و مرز بین امید واقعی و آرزو روشن شودو راهکارهای مناس در ایجاد امید صادق و از بین بردن امید کاذب از منظر قران و روایات و با توجه به نظرات روان شاسی ارائه شود که با روش توصیفی –تحلیلی بیان می شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عماری، زهرا ،1390، دانشجوی دانشکدۀ مجازی علوم حدیث هدف خداوند از آفرینش انسان چیست
یكى از اسماى الهى كه در قرآن بر آن تكیه شده, حكیم است. اقتضاى این صفت آن است كه تمام افعال خدا حكیمانه باشد; بر این اساس, خلقت انسان نیز هدف خاصى را دنبال مى كند. البته هدف افعال الهى با هدف افعال بشرى متفاوت است. ما كارى مى كنیم تا از آن نتیجه اى عاید خودمان شود و به عبارت دیگر در تمام موارد, هدف اصلى, تأمین مصالح شخصى است; اما خداوند متعال نیاز به چیزى ندارد تا براى تأمین آن كارى انجام دهد. او كمال مطلق است و هیچ كارى را براى خود انجام نمى دهد, بلكه براى نفع رساندن به مردم انجام مى دهد و در ادامه اهداف آفرینش انسان بیان گردیده است .
انصاری ،مریم ،میر شاه جعفری ،1389، ،تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان ، دانشگاه اصفهان
فرد باایمان، زندگی را پوچ و بی هدف نمی داند، بلکه با انگیزه به سوی هدف های خود می رود. در متون اسلامی و به ویژه در قرآن و احادیث، دستورهای فراوانی در مورد امید و ناامیدی آمده است. هدف این مقاله، بررسی آثار امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان با توجه به متون اسلامی و با روش توصیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی، مانند آرامش روحی، خوش بینی، افزایش سازگاری با محیط، کاهش ترس و اضطراب، افزایش ظرفیت مقابله با حوادث و چند اعتقاد اساسی دیگر که باعث امید می شود، خود تحت تأثیر اعتقاد به خداوند و خودباوری دینی است
قوه عود منصور ه پرچم اعظم ،1389 ، سلامت روان از منظر مکتب اسلام و روان شناسی،اصفهان
یکی از مسایل مهم در زندگی بشر، سلامت روان و شناخت شیوه دست یابی به آن است. جوامع بشری پس از پیشرفت در تکنولوژی مادی و جدا شدن از اندیشه های عمیق دینی، در زمینه مسایل روانی، مشکلات فراوانی را تجربه می کنند. سلامت روان، در روان شناسی از دیدگاه های مختلف این دانش مطرح شده است. این دیدگاه ها عموما انسان محور هستند و از سلامت روان در محدوده زندگی دنیا سخن گفته اند. در قرآن، اساس سلامت روان بر مبنای خدا محوری است و زندگی دنیا و آخرت انسان را پوشش می دهد و انسان های سالم در درجاتی متفاوت، با تعابیری چون، صالحان، شهیدان، صدیقان و انبیا مطرح شده اند. انبیا به عنوان مصداق انسان کامل، الگوی سلامت روان معرفی شده اند. در قرآن، اصطلاحاتی چون؛ رشد، قلب سلیم و نفس مطمئنه در مفهوم سلامت روان به کار رفته است.
داودی ، محمد رضا ،1386 ،امید و نقش تربیتى آن در زندگى انسان ،مجله معرفت
در این مقاله، به «امید» به عنوان یكىاز عوامل مهم در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و نقش سازنده آن اشاره مى شود. «امید» یک حالت روحى و روانى وبرانگیزاننده انسان به كار و فعالیت ا ست. به طور طبیعى، انگیزه بشر دركارهاى اختیارى امید به نفع یا ترس اززیان است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*