قانونگذار خارج یا وارد کردن افراد را از مرزهای کشور رکن مادی جرم قرار داده است. در نتیجه، ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان همسو با ماده 4 پروتکل قاچاق انسان که برای این جرم خصیصه فراملی قائل است، صرفاً قاچاقی را مجازات می کند که متضمن یک عنصر خارجی و فراملی باشد. این رویکرد، نقص مهمی در قانون به حساب می آید. زیرا در بستر حقوق بین الملل، رکن فراملی یکی از عناصر لازم برای اعمال کنوانسیون و پروتکل های آن در بین کشورها است و این رکن نباید شرط لازم برای تحقق جرم در حقوق داخلی باشد. زیرا با این وصف، قاچاق داخلی از گستره قانون خارج و بزه دیدگان این نوع جرایم فاقد حمایت کیفری باقی می مانند.
نکته دوم اینکه از منظر اسناد بین المللی، ملاک تحقق قاچاق، در نوردیدن مرزهای بین المللی است. بدین سان، برای تحقق جرم، دو مرز( مرز مبدا و مرز مقصد ) اهمیت پیدا می کند. حال سوال این است که برای تحقق جرم، عبور از کدام مرز ملاک است ؟ پاسخ به این سوال مستلزم توجه به فلسفه جرم انگاری قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق کالا است.
فلسفه جرم انگاری قاچاق کالا حفظ اقتصاد و نظام اقتصادی یک کشور است. پس در قاچاق کالا، ورود و خروج از مرز مقصد اهمیت پیدا می کند. در قاچاق انسان آنچه اهمیت دارد استعمال یک انسان به صورت کالا است که این رویه مغایر با کرامت انسان است. بنابراین، این عمل باید از مرز مبدأ مجرمانه تلقی شود. فلسفه تصویب پروتکل قاچاق انسان نیز حفظ حرمت و کرامت انسان است ولو خارج کردن شخص از مبدأ و ورود او به کشور مقصد به نظام مقصد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هیچ یک از دو کشور لطمه نزند.
در حقوق ایران، به رغم اینکه از نظر قانونی، قاچاق انسان تنها نسبت به وارد و یا خارج نمودن افراد از مرزهای کشور صدق می نماید اما قانونگذار، افزون بر عمل مذکور، سایر اعمالی را نیز که به نحوی از انحاء در فرآیند قاچاق انسان و در جهت پیشبرد اهداف مرتکبین اصلی ارتکاب می یابد، مجرمانه تلقی نموده که این رویه سختگیرانه که از ماده (a)3 پروتکل اقتباس شده با رویکرد سیاست جنایی قانونگذار مبنی بر برخورد شدید با مرتکبین این جرم، هماهنگی دارد.

ترانزیت
ترانزیت لفظی است فرانسوی که به معنای عبور به کار می رود. به کار بردن لغات و اصطلاحات بیگانه در متون رسمی کشور – مخصوصاً مقررات کیفری که بایستی به نحوی تنظیم شود تا برای تابعان آن قابل فهم باشد -قابل انتقاد است.
صرف نظر از این ایراد، به لحاظ مترادف بودن هردو عبارت «وارد و خارج ساختن» و «ترانزیت»، کلمه اخیر در قانون زاید است به نحوی که حذف آن نه تنها خللی به حکم مندرج در قانون نمی زند بلکه از ایجاد ابهام نیز جلوگیری می کند.زیرا ترانزیت به معنای عبور دادن اشخاص از مرزهای کشور به داخل، سپس خارج ساختن آنها از سوی دیگر مرز است. در این فرض اشخاص قاچاق شده صرفاً از طریق کشور ما و از کشوری به کشور دیگر عبور داده می شوند. در صورت صحیح بودن این برداشت، باز هم در زاید بودن کلمه ترانزیت شکی نیست. زیرا لازمه آن «وارد ساختن» و سپس «خارج ساختن» اشخاص از مرزهای کشور است که مصداق دو عبارت ابتدایی صدر بند الف ماده یک خواهد بود. مگر اینکه گفته شود وارد و خارج ساختن مربوط به مواردی است که افرادی مبادرت به وارد ساختن بزه دیده می کنند بدون اینکه آنها را خارج کنند و در مورد خارج ساختن بالعکس. اما ترانزیت مربوط به موردی است که هر دو عمل توامان انجام شود.این ایراد را به این شکل می توان پاسخ داد که به هر حال عنصر مادی ترانزیت متشکل از وارد ساختن و خارج ساختن افراد است که بوسیله این عبارات جرم انگاری شده است. اقتباس ناقص قانون فوق از پروتکل اول کنوانسیون پالرمو باعث به وجود آمدن این وضعیت و به کار بردن لغات مترادف از سوی قانونگذار است. زیرا اگر چه در پروتکل مذکور حمل و نقل در تعریف قاچاق انسان اخذ شده اما در قانون مبارزه با قاچاق انسان علاوه بر این واژه، خارج و وارد ساختن نیز در تعریف جرم وارد شده که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است.
ممکن است استدلال شود، اگر وارد و خارج ساختن بوسیله فرد یا افرادی و حمل و نقل داخل کشور توسط افراد دیگری انجام گیرد، این ایراد برطرف می شود. اما باید گفت، در این صورت نیز حمل و نقل افراد در داخل کشور مصداق «انتقال دادن» است که در جای دیگری مشمول حکم قرار گرفته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحویل گرفتن
قاچاق جرمی سازمان یافته است که ارتکاب آن از عهده یک نفر بر نمی آید. از این رو قاچاقچیان با تشکیل باند و به صورت گروهی مرتکب این جرم می شوند. قانونگذار ایران نیز سعی نموده کلیه افرادی را که به نحوی از انحاء در پیشبرد مقاصد گروه دخالت دارند به عنوان مباشر قاچاق یا اعمال در حکم قاچاق مجازات نماید. عمل تحویل گرفتن افراد قاچاق شده نیز بر همین اساس جرم انگاری شده است. اما مقصود قانونگذار از تحویل گرفتن به درستی مشخص نیست. در حال حاضر معلوم نیست آیا استیلا یافتن بر افراد قاچاق شده به طور مستقیم از سوی مرتکب شرط تحقق عنصر مادی بزه است یا خیر؟ بنابراین، چنانچه فردی توسط عوامل انسانی خود و بدون اینکه شخصاً بزه دیده را تحویل بگیرد، مبادرت به این عمل نماید، شمول حکم نسبت وی محل تردید است. اما به طور مسلم تحویل گرفتن بایستی پس از عبور بزه دیده از مرز و متضمن همان مقاصدی باشد که قانون ذکر کرده است.
انتقال دادن
انتقال دادن به معنای جابجا کردن فرد یا افراد قاچاق شده از محلی به محل دیگر است. لازمه هر نقل و انتقالی نیز «تحویل گرفتن» است که در بند قبلی توضیح داده شد.
مخفی نمودن

پنهان کردن فرد قاچاق شده از دید مامورین را می توان معادل مخفی نمودن دانست. اما این انتقاد به قانون وارد است که با توجه به اینکه از فعل مخفی نمودن و حتی تحویل گرفتن استمرار فعل مرتکب در بستر زمان مستفاد می شود، ارتکاب این دو فعل تا چه زمانی عنصر مادی بزه قاچاق را تشکیل می دهند. به طور مثال چنانچه زنی را به قصد ازدواج و با شرایط مندرج در بند الف ماده یک، به ایران قاچاق نمایند و فرضاً درتهران به ازدواج شخصی درآید و با همسرش در منزلی سکنی گزیند آیا عمل همسر وی می تواند مصداق تحویل گرفتن یا مخفی کردن باشد یا خیر؟ طبق بند ب ماده یک «… مخفی نمودن… پس از عبور از مرز…» جرم انگاری شده است. بنابراین، از عبارت «پس از عبور از مرز» چنین استنباط می شود که مخفی نمودن بلافاصله یا حداقل در مدت زمانی معقول پس از عبور دادن فرد از مرز و تا قبل از اینکه بزه دیده برای منظور و مقصودی که قاچاق شده مورد استفاده قرار گیرد، مصداق این قسمت از عنصر مادی بزه است. بدیهی است سوء استفاده از فرد در راستای اهداف و مقاصدی که قانونگذار از آنها نامبرده است (فحشا، بردگی و…) حسب مورد جرم مستقل دیگری است که مرتکبین به جهت ارتکاب این جرایم نیز قابل تعقیب هستند.
فراهم ساختن موجبات اختفاء