دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

6

نظریه های ارائه شده به جای انتقاد از افراد و …….. معلمان باید این مهارتها و نظایر آن را، که برای پرورش رفتارهای اجتماعی دانش آموزان ضروری می باشد، به آنان آموزش دهند( همان منبع ).

2-13-5 پردازش گروهی

در پایان هر فعالیت گروهی به دانش آموزان فرصت داده گردد نحوه همکاری و همیاری گروه خود را بررسی  و تحلیل کنند و پس از ارزشیابی، طرحهایی نیز برای بهبود کار گروهی ارائه دهند(احدیان، آقازاده،1388).

2-14 ویژگی روش یادگیری مشارکتی

2-14-1 تشکیل گروه های کوچک و نامتجانس

یادگیری مشارکتی معمولا از گروههای چهار تا شش نفری تشکیل می شودکه از جهات مختلف توانایی یادگیری، میزان پیشرفت، نژاد و غیره نامتجانس هستند”(سیف،1379،ص516)”.

برای جلوگیری از وضعیتی که در آن بعضی از اعضای گروه بیشترین مقدار کار را انجام می دهند و بعضی ها از زیر بار شانه خالی می کنند، معلم بایستی مواظب باشد که همه اعضای گروه مسئولیت انجام بخشی از کار را بپذیرند. برای این مقصود معلم می تواند از تک تک اعضا بخواهد تا به سؤالهای شفاهی یا کتبی او که در باره فعالیتهای گروهی طرح شده اند پاسخ دهند”(همان منبع )”.

2-14-7 تغییر مدت کار

مدت فعالیت کار گروهی بایستی متنوع باشد. بعضی گروهها برای انجام کارهای مختصر و مشخص تشکیل می شوند و کارشان را در زمان محدودی به ثمر می رسانند. بعضی گروهها برای انجام کارهای مهم تری تشکیل می شوند و لذا مدت بیشتری به فعالیت می پردازند. اما بعضی گروهها که به گروههای پایه[1][1] base groups

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر