دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

عناصر خاکی نادر (REE) که به لانتانیدها نیز معروف هستند، دارای خواص شیمیایی خیلی شبیه به هم می‌باشند. ساختار الکترونی این گروه به صورت زیر می باشد:

[1s22s22p63s23p63d104s24p64d10] 4f9 [5s25p6] 5d16s2,               where k = 1…14

بیشتر عناصر خاکی نادر، یون‌های سه ظرفیتی هستند، اما بعضی از آنها همچون Eu و Sm، می‌توانند دو ظرفیتی هم باشند. در موارد REE2+، الکترون‌های 6s کنده شده، و الکترون 5d باقیمانده با بیشترین احتمال برانگیخته می‌گردد، از این رو در گذار نوری شرکت می‌کند. این الکترون تقریبا آزاد بوده و تحت تاثیر محیط واقع می‌گردد. پس پیک REE2+ پهن و وابسته به پارامترهای بلور می‌باشد. این پیک‌ها به خاطر اینکه گذارها از تراز f به تراز d (f→d) و با احتمال کمتر به صورت f→f در محدوده مرئی رخ می‌دهند، باعث پهن‌شدگی پیک‌ها می‌شوند. همچنین این گذارها با هم همپوشانی می‌کنند.

در موارد کلی از یون‌های سه ظرفیتی، REE3+، الکترون اضافه 5d به بیرون از یون برکنی شده و تنها الکترون‌های لایه داخلی نیمه پر 4f می‌توانند در گذار شرکت کنند. این الکترون‌ها با دو لایه کاملاً پر، پوشش داده می‌شوند و تحت تاثیر محیط نیستند. پیک‌های لومینسانس فعال شده با REE3+ به صورت تیزتر نشان داده می‌شوند. در این حالت گذارهای f→d در ناحیه فرابنفش هستند و با گذارهای f→f همپوشانی ندارند.

2-5-1-2 باز فعال کننده یا حساسیت‌زا

گاهی گذار لومینسانی در ناخالصی‌های فعال کننده، تنها به طور مؤثر با باز برانگیختگی یون دیگری که به عنوان ناخالصی هست، صورت می‌گیرد. در این مورد، برانگیختگی فعال کننده با باریکه لومینسانس غیرذاتی (بیرونی) می‌گویند. در زیر سازوکارهای ممکن برای بازترکیب eh به طور اختصار توضیح داده شده می باشد.

2-5-2-1 بازترکیب جفت پذیرنده- دهنده

در بعضی مواد، ساختارهای نقص یا dopants می‌توانند الکترون‌ها یا حفره‌ها را گیراندازی کنند. الکترون توسط پذیرنده و حفره به وسیله دهنده گیراندازی می‌گردد. با بازترکیب جفت پذیرنده- دهنده گیراندازی

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی