دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-3-1-1 زندگی:

مارکوس اورلیوس اوگوستینوس معروف به اوگوستین قدیس گناهکاری بزرگ بود که به قدیسی عظیم الشأن بدل گشت. بر اساس توضیح خود او، می‌دانیم که تا سی و دو سالگی، روزگارش قرین گناه بوده می باشد و حتی پس از آن‌که به نحو عقلانی به کیش مسیحیت گروید، ضعف او در رویارویی با امیال جنسی، مانع از آن بود که ایمان را به تمامی در آغوش کشد. در کتاب اعترافات، تصویری چنان سیاه از گذشتۀ خویش ترسیم می‌کند که خصلت‌های نیک دوران جوانی‌اش به راحتی از نظر خواننده دور می‌ماند… غرور بیش از حد او مانع از آن بود که کتاب‌های مقدس را بخواند و به لحاظ عقلانی، قادر نبود تناقض‌گویی‌ها و ناسازگاری‌هایی را که در این کتاب‌ها می‌پیدا نمود هضم کند… حیران و مبهوت دست به دامان مانویان گردید، زیرا که به نظر می‌رسید با براهین فریبندۀ مانویان بتوان پاسخی برای سوالات پیدا نمود… آنگاه که برای نخستین بار به جرگۀ مانویان پیوست، تنها هجده سال داشت… هرچند هیچگاه از مرتبۀ یک هوادار بالاتر نرفت اما تقریباً به مدت ده سال در این فرقه باقی ماند… پس از شکی جدی که دامنگیرش گردید درهای ذهن خود را به سوی آراء دیگری گشود و با نوافلاطونیان آشنا گردید. مطالعۀ آثار ایشان او را قادر ساخت تا به فهم ذات روحانی خداوند نایل آید. این همانا نقطۀ آغازین گرایش او به دین مسیح بود.[1]

آگوستین در سال 386م. در آستانۀ به‌هم‌ریختگی کامل روانی قرار گرفته بود. روزی در اوج پریشانی و اضطراب به کنج خلوتی در باغش پناه برد… سرانجام خود را به زیر درخت انجیری ‌رساند و با حالی دگرگون به زاری افتاد. کم‌کم متوجه آوای لطیفی گردید که از خانۀ مجاور به آوازی کودکانه می‌خواند: «بردار و بخوان.»در آغاز به گمان این‌که کودکان همسایه در حال بازی هستند آن را جدی نگرفت. اما به ناگهان دریافت که:

«این آوا تنها می‌تواند منبعی الهی داشته باشد که به او فرمان می‌دهد کتاب مقدس را بگشاید و نخستین آیاتی را که به چشمش می‌خورد بخواند.»

به هر رو استوار به فاصله و جدایی از متن می باشد معناهای تازه‌ای می‌آفریند که به متن منش جدیدی می‌بخشد.[2]

او که خود در دفترهای یازده و دوازده و سیزدهم اعترافات به توضیح و تأویل آیاتی از سِفرِ تکوین می‌پردازد[1] – آگوستین 37 تا 42

[2] – احمدی، ساختار و تأویل متن 502

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه