دانلود پایانامه ارشد : بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی۹۲

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

-۴ پدیده لومینسانس

راه‌های متفاوتی برای برانگیختن الکترون‌های لایه ظرفیت به حالاتی با انرژی بالاتر در نمونه‌های مختلف هست. برای رسیدن به این مهم می‌توان نمونه را تحت تابش (تابش توسط ذرات پرانرژی و …) و یا اعمال میدان الکتریکی قوی قرار داد. اگر یک واکنش فوتوشیمیایی انجام نشده باشد، الکترون بعد از گذشت یک بازه زمانی (بسته به نوع واهلش) به حالت پایه‌اش برمی‌گردد. در بازگشت به حالت پایه، الکترون انرژی خود را به وسیله گسیل فوتون طبق ارتباط زیر از دست می‌دهد:

hυ = Ee – Eg                                                             (۲-۱۰)

که در آن h ثابت پلانک، υ فرکانس نور، Ee انرژی حالت برانگیخته و Eg انرژی حالت پایه می باشد. اگر گسیل فوتون، بر اثر برانگیختگی ترازهای الکترونی، در ناحیه فرابنفش، مرئی یا فروسرخ بدیهی می باشد که هر یک از موارد ذکر گردیده در بالا در نمونه‌های خاصی رخ داده و در هر نمونه‌ای ایجاد نمی‌گردد. برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع لومینسانس می­توان به مرجع شماره [۱۶] مراجعه نمود.

این پدیده بر اساس نوع ذراتی که موجب گسیل فوتون می‌شوند، به دو دسته لومینسانس ذاتی[۱] و غیرذاتی[۲] تقسیم می‌گردد. همچنین پدیده لومینسانس بر پایه طبیعت حالت‌های الکترونی، به دو فرایند اصلی۷ intrinsic

۸ extrinsic

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی