دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

شرکت های خودروسازی در مورد ایمنی خودروها، و بطور اختصار فریب دادن ها بوجود  می آیند. وظایف یک مدیر بعنوان نماینده وفادار کارفرمایان، تعهدات برای مسئولیت اجتماعی ، رعایت قانون بود.( Lantos,2001,87)

2-9-3دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین

رایج ترین بحث پیرامون وضعیت سوددهی  مسئولیت اجتماعی شرکت ها توسط میلتون فریدمن اقتصاددان نئوکلاسیک در دانشکده اقتصاد شیکاگو مطرح گردید. البته آدام اسمیت اولین کسی بود که از این دیدگاه طرفداری نمود.

فریدمن در مقاله مهمی تحت عنوان “مسئولیت اجتماعی در راستای افزایش سودها” آورده می باشد که دریک اقتصاد آزاد فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی در مورد کسب و کار هست. آن مسئولیت این می باشد که از منابع خود بهره گیری کند و در فعالیت هایی که منجر به افزایش سودش می گردد با رعایت قوانین بازی، شرکت کند، و در رقابت های باز بدون کلاه برداری و فریبکاری درگیر گردد یعنی با در نظر داشتن قانون و اصول اخلاقی اقدام کنند.  (Celho,2002,19)

3)رویکرد حساسیت اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی پیش گیرانه

همانطور که جدول زیر نشان می دهد، هر کدام از سه رویکرد ستی  شامل رفتار هایی می گردد که کوشش های نسبتاً دشوار را در ارتباط با انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی بازتاب می دهد.

بطور کلی شرکت هایی که از طریق رفتارها و فعالیت های همسو با رویکرد حساسیت اجتماعی سازماندهی شوند، نسبت به شرکت هایی که از طریق رفتارها و فعالیتهای همسو با رویکرد مسئولیت اجتماعی یا رویکرد تعهد اجتماعی سازماندهی شدند ، از نظر اجتماعی حساسترند. همچنین شرکت هایی که از طریق رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان دهی شده اند، نسبت به  شرکت هایی که از طریق رویکرد تعهد اجتماعی سازمان دهی  شده اند، بطور کلی سطوح بیشتری از حساسیت اجتماعی بدست می آورند.

سه رویکرد مسئولیت اجتماعی و انواع اقدامات همراه آن به صورت ذیل می باشد

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید