دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

معروف اند برای تمام سال یا ترم تحصیلی به فعالیت می پردازند. این گروهها منابع یادگیری را با هم شریک می شوند، وظایف را میان خود تقسیم می کنند، یادداشت های کلاسی را در اختیار هم می گذارند، و در همه چیز از همدیگر طرفداری می کنند و به همدیگر یاری می دهند”(همان منبع )”.

2-14-8 ارزشیابی از خود

پس از آنکه فعالیتهای گروهی به پایان رسید و هدفهای پیش بینی شده تحقق یافتند، گروه به تحلیل عملکرد خود می پردازد و نقاط قوت و ضعف کار را مشخص می کند و به ارزیابی از فعالیتهای انجام شده اقدام می نماید. در صورت لزوم این کار به کمک معلم صورت می پذیرد”(همان منبع )”.

2-15 انواع روش های یادگیری مشارکتی

اسلاوین در سال 1991 در خصوص تکنیک های یادگیری مشارکتی از طریق آموختن با هم اظهار می دارد که در جمع بندی از پژوهش های انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی، هشت شیوه یادگیری4- یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم TAT)): در این روش تیم های چهارنفره از دانش آموزان که در سطوح کارآیی متفاوت هستند، تشکیل می گردد و به تیم هایی که عملکرد مطلوب داشته باشند، گواهینامه اعطا می گردد. با این حال تفاوت هایی میان این روش با روش های قبل به چشم می خورد. برای نمونه در دو روش پیشین، آموزش دانش آموزان به صورت جمعی و یکسان ارایه می گردد، ولی در این روش، یادگیری مشارکتی با آموزش فردی درمی آمیزد. به علاوه دو روش قبلی برای تدریس بسیاری از موضوع ها و در اغلب پایه ها مناسب هستند، در صورتی که روش فوق مختص آموزش ریاضیات در پایه های سوم تا ششم (یا دانش آموزان پایه های بالاتر) طراحی شده می باشد.

4- قرائت و نگارش تلفیقی مشارکتی (CIRC  ): این روش در حقیقت برنامه ای جامع برای آموزش قرائت و نگارش در سال های آخر دوره ابتدایی می باشد، جدیدترین شیوه یادگیری مشارکتی به شمارمی رود. در این روش، معلمان به شیوه برنامه های سنتی، از تشکیل گروه های قرائت بهره گیری می کنند و دانش آموزان را

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر