دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی92

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

شده، لومینسانس تولید می‌گردد. در این حالت انرژی لومینسانس به انرژی بستگی الکترون به دهنده و حفره به پذیرنده و همچنین به طور معکوس به جداسازی جفت بستگی دارد.

2-5-2-2 بازترکیب عناصر خاکی نادر و واسطه

به طور واضح، هر شخصی که رفتار نمونه‌های زمین شناسی را تحت تابش با باریکه‌ای از ذرات مشاهده می‌کند، محدوده رنگارنگی از پدیده زیبای لومینسانس را می‌بیند. معمولاً لومینسانس نمونه‌های زمین شناسی در نتیجه انتقال الکترونی در میان پوسته­های اتمی بیرونی‌تر مراکز فعال کننده ناشی می‌گردد. در مواد معدنی این فعال کننده‎‌ها معمولاً عناصر خاکی نادر یا فلزات واسطه هستند. در این صورت لومینسانس را با مراجعه به آرایش الکترونی اتم فعال کننده می‌توان درک نمود. برای مثال، معمولاً Mn2+ به عنوان فعال کننده در ماده محافظ سوسوزن ZnSiO4 (scintillator screen material) بهره گیری شده می‌گردد.

فلزات واسطه همچون Mn2+ پوسته بیرونی 3d نیمه پر دارند، که باعث می‌گردد گذارها به میدان بلوری اطراف بسیار حساس باشند. در نتیجه، طیف لومینسانس پهن و گوسی شکل خواهد بود. یون‌های Fe2+ به طور معمول در این نوع از لومینسانس، به صورت خاموش کننده اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، فلزات خاکی نادر، دارای پوسته 4f پر نشده هستند، که به وسیله پوسته بیرونی‌تر 5s,p,d از میدان بلور اطراف پوشیده می‌گردد. در نتیجه انتقال‌هایی که در فلزات خاکی نادر رخ می‌دهند، تیزتر هستند. این امر در طیف آیبیل ناشی از فسفر قرمز در لامپ نمایش تصویر قابل مشاهده می باشد. در این نسبت نور که از نمونه بعد از بازتاب درونی برآورد می‌گردد، FA بیانگر جمله خود جذبی که متناسب با exp(-αx)، که α ضریب جذب مواد می‌باشد (وابسته به طول موج)، و x عمق تولید؛ Bc بازده بازترکیب تابان (یعنی کسر جفت‌های الکترون- حفره تولید شده که با فرایندهای تابان بازترکیب می‌شوند)، (dE/dx)e و (dE/dx)n آهنگ از دست دادن انرژی هسته‌ای و الکترونی یون‌ها درون نمونه، می‌باشند. در ارتباط فوق تعداد زیادی پارامترهای آزمایشگاهی وجود دارند که تخمین آنها مشکل می‌باشد، پس ارزیابی نظریه شدت پاسخ تقریباً غیر ممکن بوده و آنالیز کمّی واقعاً دشوار می باشد.

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی