دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

برخورد با فرضیه های اولیه در کار درمان بیماران روانی و مانند بیماران افسرده که نظام شناختی آن ها لزوما نظامی بسته می باشد، تأثیر مهمی بازی می کند. نظام ذهنی بیمار گونه ای می باشد که اطلاعات مغایر با باورهای خود را به سادگی نمی پذیرد. فرضیه ها، به راحتی به عنوان واقعیت های بی زیرا و چرا پذیرفته می شوند. بهبود در اثر آشنا کردن ذهن بیمار با اطلاعات جدید و یا نقطه نظرهای متفاوت امکان پذیر می گردد.

راهکار دوم: صحنه سازی

روش دیگری برای آزمودن باورهای بیمار، صحنه سازی می باشد. بیمار و درمانگر با تدارک موقعیتی فرضی درمورد درست بودن فرضیه مورد بحث پژوهش می کنند و جواب می گیرند. بیمار با دریافت اطلاعات مثبت درمورد عملکرد و موفقیت های خود، میزان توقعاتش از خود را بالا می برد. گرایش بیمار افسرده به تعمیم مبالغه آمیز در جهت مثبت به او کمک می کند برداشت های اشتباه خود را اصلاح کند .

راهکار سوم: برنامه ریزی برای فعالیت

نظر به اینکه بیمار خود را غیر مفید و بی کفایت می داند؛ اگر او را به انجام دادن فعالیت هایی تشویق نمود، به طوری که خود را شخص بالقوه موثرتری احساس کند، روحیه اش بهتر می گردد.

راهکار چهارم: وظایف درجه بندی شده

مقصود این می باشد که بیمار بتواند موفقیت را تجربه کند. به همین دلیل این شیوه را گاه ” موفقیت درمانی” نامیده اند. درمانگر در شروع، مسئولیت های ساده ای را به بیمار واگذار می کند. دشواری مسئوولیت محوله بایستی به اندازه ای باشد که بیما بتواند به راحتی از عهده آن بر آید.

جدول شماره 1
گرفتاریعلت های بیمارروش درمانی
1- ناخشنودی– از چیزی لذت نمی برم .

دلیلی برای شادی نمی بینم .

کار و فعالیت بی معناست .

یادداشت لحظات خوش زندگی

مقابله با افکار ضد شادی

در نظر گرفتن معنا برای هدف ها .

2- مبالغه درمورد فشارها، گرفتاریها و توقعاتبه شدت زیر فشار هستم.

آن قدر کار دارم که به هیچ کدام از آن ها نمی توانم برسم.

تصمیم گیری درمورد مساله.

الف) کارهایتان را فهرست کنید.

ب) اولویت ها را در نظر بگیرید.

ج) کارهای انجام شده را در نظر بگیرید.

تصویر کردن موفقیتهای گذشته در ذهن.[1]

[1] بک، آرون تی، “شناخت درمانی و معضلات روانی”، تلخیصی از صفحه 262-265.

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن