دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

 فسفرسانس و فلوئورسانس تقسیم می‌گردد. برای آشنایی با سازوکار پدیده­ی لومینسانس، در ادامه آغاز به بحث پیرامون طبیعت حالت‌های الکترونی و ذکر کلیاتی از این پدیده پرداخته و سپس در خصوص روش آیبیل و کاربردهای آن در زمین‌شناسی توضیحاتی ارائه می‌گردد.

2-4-1 طبیعت حالت‌های الکترونی

وقتی در خصوص طبیعت حالت‌های الکترونی صحبت می‌کنیم، بایستی اوربیتال الکترونی و حالت الکترونی را از هم تشخیص دهیم. حجمی در مولکول که بالاترین احتمال یافتن الکترون در آن هست (99.9%) را اوربیتال می‌نامند. اوربیتال از روی تابع موج الکترون منفرد محاسبه شده و مستقل از الکترون‌های دیگر در مولکول فرض می‌گردد. در حالی که حالت‌های الکترونی به خواص الکترون‌ها در همه اوربیتال‌ها توجه دارند. به عبارت دیگر، تابع موج یک حالت الکترونی ترکیبی از تابع موج الکترون‌ها در هر اوربیتال مولکولی می باشد.

حالت‌های الکترونی برانگیخته و حالت گذار نیز با هم متفاوت هستند. به طور عام، حالت گذار مشابه حالت پایه برانگیخته شده ارتعاشی می باشد. ممکن می باشد این حالت به عنوان یک حالت برانگیخته، شامل انرژی ارتعاشی اضافه‌ای نباشد، اما هنوز در انرژی بالاتری از حالت پایه قرار دارد. در واقع یک مولکول در حالت برانگیخته، موجودیتی مستقل و کاملاً جدید می باشد که به طور جزئی به همان مولکول در حالت پایه وابسته می‌باشد.

هر عنصر با طرحی خاص از سطوح انرژی مشخص می‌گردد. تشکیل ساختار ماده معدنی با عناصر خاص موجب تغییر سطوح انرژی این عناصر می‌گردد. اکنون آنها انرژی‌های متفاوت داشته و سیستم متفاوتی از سطوح انرژی را برای ماده معدنی تشکیل می‌دهند. فرایندهای توسعه دهنده سیستم‌های سطوح انرژی در مواد معدنی با نظریه‌های مختلفی در فیزیک حالت جامد مانند نظریه میدان لیگاند، نظریه اوربیتال‌های مولکولی و نظریه منطقه‌بندی[1] توصیف می‌شوند. به طور خاص این نظریه‌ها برای توصیف جذب و خواص لومینسانس مفید هستند [17].

33 zone

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی