دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

او را به کوشش برای یافتن جواب وادار می کند و دستیابی به طرح و اصول اساسی موضوع باعث می گردد که یادگیرنده بتواند آن چیز که را که یاد گرفته می باشد به طور موثرتری در موارد جدید به کار گیرد(همان منبع،ص38).

در این قسمت بحث این سوال مطرح می گردد که کودک در خلال تجربیات یادگیری و کشف شخصی چه بهره ای می برد ؟در پاسخ می توان بیان نمود ، که این بهره به صورت توانایی روز افزون ذهنی ، پاداش های روانی ، تکنیک های سودمند یادگیری و شیوه های به خاطر سپردن اشاره نمود . کودک برای پروراندن توانایی های ذهنی ، بایستی به جستجو و مطالعه نظام ها و روابط مستقر شده میان پدیده ها و رویدادهای محیط زندگی خود بپردازد و طی کردن این راه تشویق گردد برای این مقصود او بایستی این انتظار را داشته باشد که چیزی برای کشف هست و هنگامی که چنین انتظاری در او پدید آمد ، برانگیخته می گردد و در این شرایط بایستی طرح یا راه و روش هر ابزاری برای جستجو و پژوهش اختراع کند(طالعی فرد1383،ص68).

بدین ترتیب تاکید بر اکتشاف در یادگیری ، این اثر را برگیرنده دارد که او را به صورت فردی سازنده در آورد . طوری او را به سازمان دادن به آن چیز که که در بردارد و با آن مواجه می گردد وا می دارد که نه فقط در جریان جستجوی نظام ها و روابط قرار می گیرد بلکه به آسانی ، آنها را برای معلومات سازی و دسترسی به دانش جدید به کار می گیرد(همان منبع،ص69).

در یادگیری اکتشافی ، به هنگام جستجو برای یافتن راه حل مسائل به انگیزش یا پاداش بیرونی نیاز نیست زیرا انگیزه این جستجو حقیقت یبی می باشد یادگیرنده خود را در ساختن اندیشه های خویش شریک می داند و آن چیز که را که به دست آمده ، حاصل کوشش های خود به حساب می آورد و برایش کاملا معنی دار می باشد . در نتیجه یادگیری را لذت بخش و الهام دهنده می کند . این لذت بیشتر در اثر رسیدن به بینش و حل مساله در یادگیرنده ، جان می گیرد . هنگامی که فرد با مساله با سهولت بیشتری درک شده و فرد « نقشه مفهومی[1] » را در ذهن خود ترسیم خواهد نمود(همان منبع،ص70).

4 ـ محتوا و روش در هم تنیده می گردد بدین ترتیب برای ارائه فعال بایستی محتوا و روش با هم مرتبط باشند یعنی به درک فوری و مستقیم ناگهانی توجه دارند به عبارت دیگر وقتی احساس خلاء فکری[1] Concept map

 

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387