دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

-4. نقد و مطالعه مبنای  فلسفی نظریه “الیس” و “بک” با آموزه های دینی

از آن جایی که زیر بنای فکری و فلسفی دو نظریه روان شناس آمریکایی”آلبرت الیس” و “آرون بک” به فلسفه رواقی و به خصوص حوزه اخلاقی این مذهب بر می گردد، لذا این ضرورت احساس می گردد که قبل از نقد و مطالعه تطبیقی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی از منظر قرآن، به بعضی امور اخلاقی این مذهب اشاره ای داشته باشیم و بعد به فراخور گنجایش، آن را با آموزه های دین اسلام  مقایسه کنیم.

2-4-1. مبانی نظری امور اخلاقی رواقیون

رواقیان را از آن رو رواقی گفته اند که حوزه (درس فلسفه) ایشان در یکی از شهرهای شهر آتن، منعقد می گردید.[1] مذهب رواقی به علت تاریخ طولانی آن و رخ دادن دگرگونی هایی در نظریات رواقیون،  به سه دوره تقسیم شده می باشد: رواقیون قدیم(قرن چهارم قبل از میلاد)، رواقیون متوسطه(قرن دوم و سوم قبل از میلاد) و رواقیون امپراتوری روم(متاخر)تقسیم می گردد؛ که این سه حوزه در بعضی اصول با هم متفق و در بعضی از اصول عقاید رواقی، مختلف القول هستند و هر چه به نهایت این مکتب نزدیک تر می شویم؛ گرایش به تعالیم اخلاقی و تاکید بر جنبه عملی فلسفه بیشتر نمایان می گردد.[2] بعضی اصولهای نظری  مشترک اخلاق این فلسفه عبارت می باشد از این که:

 بشر، عالم صغیر می باشد و جسم و روح او پاره ای از عالم کبیر می باشد؛ و لذا  بشر  به ناچار بایستی از قوانین طبیعت پیروی کند(شعار معروف رواقی، زندگی بر وفق طبیعت می باشد و معتقد هستند که هر چیزی بالضروره مطیع قانون طبیعت می باشد) و زیرا در عالم کبیر، طبیعت محکوم به عقل کل[3] را تابع خود نگه دارد، بلکه او را به او واگذاشته می باشد.[1] فروغی ، محمد علی، “سیر حکمت در اروپا”(3جلد)( از زمان باستان تا مائه هفدهم )، تهران: کتاب فروشی زوار، جلد اول، صفحه 43.

[2] کاپلستون ، فردریک، “تاریخ فلسفه”( 9 جلد )، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران: شرکت نشر علمی و فرهنگی و نشر سروش، چاپ چهارم: 1380، جلد اول(یونان و روم)، صفحه 491 ، 483، 440.

[3] خدایی که رواقیان می شناختند، مورد تقدیس پارسایان در حیات بشری می باشد. هر آن چه که مردم دین دار به خدایان منسوب داشته و یا خدایان را منشا آن ها انگاشته اند از قبیل کائنات جو نقطه عالم،  عواملی که سودمند یا زیان آور به حال آدمی می باشد و…. مورد قبول رواقیون بوده می باشد. برای”زنون”( بنیانگذار حوزه رواقی) و تقریبا بقیه رواقیان به نظر می آید که “اثیر”( ماده سیال، قابل انقباض و انبساط، که فضا را پر کرده و در همه اجسام نافذ می باشد ) برترین خدا باشد که دارای عقل می باشد و به وسیله آن همه موجودات تدبیر می شوند.( (کاپلستون، فردریک،” تاریخ فلسفه”، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، مرکز نشر علمی و فرهنگی، 1362جلد اول(قسمت دوم)، صفحه 537. )

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن