دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

غربی سازماندهی این امر از راه تحقیقات تربیتی انجام می شود و کار اصلی سه موسسه ، ادامه توسعه تحقیقاتی در این زمینه می گردد . این موسسات عبارتند از بنیاد « نوفلید[1] » موسسه موسوم به « اپین دکیل[2] » و « موسسه اینرپ[3]» ( بخش مربوط به علوم و محیط ) ، گذشته از آن که تعدادی از دانشگاهها مانند دانشگاه پاریس و دانشگاه ژنو به این تحقیقات ادامه می دهند ( میالاره ، ژان ویال،شجاع رضوی    1371 ، ص 301) .

آن چیز که که این طرح ها به ما آموخته اند؟

الف ـ از لحاظ محتوا این طرحها به ما فهمانده اند چه مواد تازه ای بایستی به برنامه آموزش اضافی گردد مانند فیزیولوژی و بوم شناسی در زیست شناسی و چه عناصری می تواند از برنامه حذف گردد ، آنها کوشش کرده اند به گونه ای اقدام کنند که محتوای آموزش منعکس کننده ساختار رشته3-5-روش آموزش : روش اکتشافی از اهمیت خاصی برخوردار بود ، زیرا باعث می گردید یادگیرنده مواد آموزشی را با ساخت شناختی خود یکپارچه کند و بتواند آن چیز که را که آموخته می باشد در موقعیت های جدید به کار برد و تأثیر معلم در این برنامه ها با تأثیر قبلی آنها متفاوت شده ، زیرا آنها بایستی علوم را به عنوان پژوهش و از طریق شیوه های اکتشافی تدریس کنند .

4-5-شیوه ارزشیابی :شیوه ارزشیابی های مرسوم و سنتی قبل که فقط میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری می نمود منسوخ گردید .

طراحی و تدوین برنامه های علوم ، با در نظر داشتن نظرات برونر ، پیاژه و شواب صورت گرفت(طالعی فرد،1383ص،28).

6 ـ از 1980 تا 2000 میلادی

در سالهای 1980 تا 2000 میلادی تغییر و تحولات جدیدی به تدریج در برنامه های درسی علوم به وجود آمد ، این برنامه ها تاکید بر تجربه مستقیم دانش آموز و درگیری او در امر یادگیری اساس برنامه علوم را تشکیل می داد . در این برنامه ها به علایق و قابلیت فراگیران توجه می گردید و کوشش

[1] Fondation nuffield

[2] Ipne kied

[3] Inrp

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387