دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

گذار آبشاری رخ می‌دهد. هرگاه یون تابشی، الکترونی را از تراز انرژی پوسته- خارجی پرانرژی در اتم هدف اخراج کرده، و در ادامه با الکترونی اگرچه پرانرژی‌تر واهلش گردد، این فرایند را برانگیختگی مستقیم گویند. حالت آبشاری وقتی رخ می‌دهد که پوسته داخلی (K یا L) لایه‌های داخلی هدف، با اتم سنگین یونیزه می‌گردد. اگر این یون‌ها با گسیل یک پرتو ایکس واهلش یابند، در پوسته بالاتر یک تهی‌جا ایجاد می‌گردد که با گسیل یک فوتون UV یا مرئی واهلش می‌یابد. فرآیند نردبانی تا پر شدن آخرین تهی‌جا با الکترون آزاد ادامه می‌یابد.

چنانچه گسیل لومینسانس به علت بمباران نمونه با باریکه‌های یونی پرانرژی باشد، این روش را “لومینسانس ذره-القایی” (IBIL)[1] یا لومینسانس یونی (IL)[2] می‌نامند که از این پس این روش با نام آیبیل اظهار خواهد گردید.

با بهره گیری از این روش، امکان آنالیز محیط شیمیایی نمونه فراهم می‌گردد. با این روش علاوه‌ بر تحلیل محیط شیمیایی ماده، کنترل فرایند ساخت مواد با لومینسانس در طول‌ موج‌های مختلف ممکن می‌گردد [3،4،5]. روش آیبیل هم اکنون برای مشخصه‌یابی در حوزه نانومواد نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد [6].

همچنین با در نظر داشتن اینکه نور مرئی به علت گذارهای الکترون در پوسته خارجی اتم گسیل می‌گردد، انتظار می‌رود که لومینسانس حاصل از باریکه یونی حامل اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با پیوند مولکولی ماده هدف باشد.

همانطور که گفته گردید، بهره گیری از روش آیبیل از راهکارهای مطالعه‌ی محیط شیمیایی ماده می باشد که با بهره گیری از دیگر روش‌های آنالیز با باریکه یونی همانند پیکسی، طیف سنجی پس‌پراکندگی رادرفورد، گسیل پرتو گاما در اثر برانگیختگی با پروتون قابل دستیابی نیست.

در ادامه به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از آزمایش‌ها، با بهره گیری از نرم‌افزارهای کاربردی اشاره شده و کتابخانه‌های موجود در این زمینه پرداخته شده که این موارد در فصل چهارم آمده می باشد. در فصل پنجم نتایج حاصل از این کار پژوهشی به همراه پیشنهادهایی برای ادامه تحقیقات توسط سایرین ارائه شده می باشد.

1 Ion Beam Induced Luminescence

2 Ionoluminescence

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی