دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده:

باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در روان شناسی، اصطلاحی می باشد که از نظریه دو روان درمانگر آمریکایی  به نام های “آلبرت الیس” و “آرون بک” گرفته شده استکه اشاره به اختلال تفکر افراد در درک واقعیات دارد. هدف اساسی روان درمانی، تغییر نوع تفکرات بیماران روانی درمورد خودشان و مردم و زندگی و مشکلاتی می باشد که قبلاً از مقابله با آن ها عاجز بوده اند و همین موجب اضطراب و اختلالات روانی شان می شده می باشد. قرآن کریم، نیز علاوه بر اشاره به علل و موانعی که باعث اختلال در تفکر افراد و درک حقایق می گردد، راهکارهای درمانی وشیوه های اصلاح آن را  اظهار فرموده می باشد. پژوهش حاضر درصدد می باشد که به روش تطبیقی، ضمن مطالعه باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در نظریه “آلبرت الیس” و “آرون بک” و بازیابی آن در مفاهیم قرآن، به میزان هم پوشانی این دو حوزه، در تبیین موضوع فوق دست یابد؛ و لذا پس از ارائه کلیات، در فصل اول پس از پرداختن به مساله شناخت در لغت و اصطلاح، به مطالعه شناخت در سه حوزه فلسفه، روان شناسی و قرآن سامان یافته می باشد؛ و در فصل دوم، به مطالعه باورهای غیرعقلانی که شامل ده باور غیر منطقی و نه تحریف شناختی که در روان شناسی نقل و تبیین گردیده می باشد، پرداخته شده می باشد؛ و در انتها این فصل(فصل دوم)، مبنای فلسفی نظریه “الیس” و “بک”،  با آموزه های دین اسلام، مورد نقد و مطالعه قرار گرفته شده می باشد. در فصل سوم که مهمترین بخش این پژوهش می باشد، پس از  نقد و مطالعه تطبیقی یکایک باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی از منظر قرآن، به اشتراکات و مفترقات  دیدگاه  قرآن و روان شناسی پرداخته شده می باشد؛ و در پایان بدین نکته راه یافته که در تطبیق باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقات می باشد و یافته های بشری، بسیار شبیه داده های وحیانی می باشد؛ و زیرا علم، اساساً اظهار هست ها و نیست هاست، از این رو ارتباط با معنویت در اظهار ارزش ها و بایدها و نباید های آن، تأثیر بسیار موثری در مقابله با  باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی دارد.

کلید واژه ها: قرآن، روان شناسی، باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی.

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن