درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، …

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
( گرایش بهداشت جامعه)
موضوع :
درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، ۱۳۹۱
استاد راهنما:
شیرین برزنجه عطری
استاد مشاور:
دکتر آزاد رحمانی
پژوهش و نگارش:
لیلا شیخ نژاد
شهریور ماه ۱۳۹۳ شماره پایان نامه: ۶۳۳
دانشکده پرستاری مامایی
گواهی اصالت پایان نامه
اینجانب لیلا شیخ نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری به شماره دانشجویی ۸۹۱۵۱۴۰۳۱۹ گواهی می نمایم که این پایان نامه تحت عنوان
درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، ۱۳۹۱
به راهنمایی استاد محترم شیرین برزنجه عطری بطور کامل اصل و بدون هرگونه سرقت علمی/ادبی بر اساس تعریف Plagiarism[1] نگارش شده است و تمام یا قسمتی از آن توسط فرد دیگری در پایان نامه یا مراکز علمی دیگر ارائه نشده است. در ضمن اینجانب از مقررات مربوط به عدم رعایت صداقت در ارائه پایان نامه که منجر به مردود شدن و ارجاع به شورای پژوهشی دانشکده می شود، اطلاع کافی دارم.
تاریخ و امضاء دانشجو
بدینوسیلـه اصالت ( ORIGINALITY ) و صحت نتایـج این پـایـان نامـه مورد تأیید اینجـانب شیرین برزنجه عطری استاد راهنما/استاد راهنمای اول می باشد
استاد راهنما/استاد راهنمای اول
تاریخ و امضاء
،
تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم،
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند
و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
تقدیم به همسرم، که نشانه لطف الهی در زندگی من است.
سپاس
پایاننامه پیشرو گذشته از نوشتههای مولف، حاصل تجربه علمی و مستمر و رهنمودهای اساتید بزرگواری است که نظرات گرانقدرشان امکان نگارش این پایاننامه را فراهم نموده است. بدین وسیله وظیفه خود میدانم از توصیههای اثربخش سرکار خانم شیرین برزنجه عطری که زحمت راهنمایی این اثر را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی نمایم به علاوه بر خود لازم میدانم از زحمات استاد فرزانه جناب آقای دکتر آزاد رحمانی که بیشک بدون توصیه های عالمانه و به جای ایشان هیچکدام از مراحل پژوهشی برای محققین امکان پذیر نبود تشکر نمایم .همچنین از سرکار خانم گلچین نهایت تشکر را دارم. از خواهر و برادر عزیزم به جهت همفکری و همراهی ایشان در خلال سالیان تحصیلم، صمیمانه متشکر و سپاسگزارم. در ضمن از همکاری تمامی بیماران شرکت کننده در مطالعه، پرسنل محترم مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی شهید قاضی طباطبایی، همچنین کلیه اعضای هیئت علمی، کارمندان محترم واحدهای آموزشی و پژوهشی، که در اجرای مطالعه و نگارش پایاننامه مولف را مساعدت کردند سپاس و قدردانی خویش را اعلام مینمایم. امید است زحمات این بزرگواران و سایر اساتید در تربیت چون منی، چه در نگارش این و چه در آثار و فعالیتهای پیشرو قدمی باشد هرچند کوچک در پیشبرد حرفه شریف پرستاری.
لیلا شیخ نژاد
فهرست مطالب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱