۱-پیوندهای عینی: منظور از این نوع سرمایه اجتماعی، پیوندهای عینی میان افراد و ساختار شبکه­ای عینیه که افراد رو به همدیگه پیوند می­دهد. این بعد، رابطه افراد رو درفضای اجتماعی نشون می­دهد.

۲-پیوندهای ذهنی: پیوندهای ذهنی به معنی خاص اون به معنی دوطرفه، اعتمادزا و شامل احساسات مثبته (پاکستون، ۲۰۰۲: ۲۵۷).

در هر صورت، سرمایه اجتماعی در هر کدوم از سطوح خرد، میونه و کلان، اثر خود رو بر پیشرفت به عنوان عمل میان دو نوع سرمایه اجتماعی مشخص اعمال می­ کنه:سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی

بعد ساختار به جنبه­ای قابل رؤیت و عینی­تر سرمایه اجتماعی گفته می­شه؛ مانند شبکه­ها، تشکل­ها، نمادها، قوانین و سازمان بوجود اومده به وسیله اون­ها. سرمایه اجتماعی ساختاری بیش­تر با شبکه­ها در ارتباطه که از راه اون­ها همکاری، به خصوص فعالیت­های جمعی دارای منافع دوطرفه شکل می­گیرد. گروه­های ورزشی و جلسه با همسالان مثال­های سرمایه اجتماعی ساختاری هستن.
ورزش

بعد شناختی که بعضی وقتا از اون با عنوان سرمایه اجتماعی ذهنی یاد می­شه به ارزش­ها، اعتماد، گرایش­ها و عقاید مشترک ناظره و به خاطر همین بیش­تر چیزی ذهنی و نامحسوسه(میشل و بوسرت[۶]، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۰ گونه­های سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی برحسب نوع گروهی که در اون سرمایه اجتماعی بوجود می­آید به دو گونه تقسیم می­شه:

۱-سرمایه اجتماعی درون گروهی: در این جور از سرمایه اجتماعی اشاره به روابطی بر اساس اعتماد و همکاری میان اعضای یه گروه داره و بقیه گروه­ها واسه این گروه ناشناس می­شن و منافع حاصله از سرمایه اجتماعی فقط به وسیله اعضای گروه مورد بهره ­ورداری قرار می­گیرد.

۲-سرمایه اجتماعی برون­گروهیاین جور از سرمایه اجتماعی روابط بر اساس اعتماد گروه­ها با همدیگه(گروه با ناشناس­ها) اشاره داره. ولکاک علاوه بر دو نوع نامبرده، گونه­ دیگری به سرمایه اجتماعی اضافه می­ کنه.

۳-سرمایه اجتماعی اتصالی: که روشن کننده اتحاد بین افراد غیرهمانند در موقعیت­های متفاوت رو نشون می­دهد(ولکاک، ۲۰۰۱: ۱۴-۱۳).

۲-۲-۱۱ امتیازات سرمایه اجتماعی

 

طبق عقیده لینا و وان بورن[۷]، سرمایه اجتماعی از چهار روش منتهی به نتیجه های به درد بخور می­شه:

۱-سرمایه اجتماعی به معنی­ یه مجوز واسه تعهد فردی: وقتی سرمایه اجتماعی تو یه جامعه یا سازمان، بالاست افراد واسه صرف­نظر کردن از منافع فردی کوتاه مدت خود به نفع منافع و هدف­های دراز مدت پایه و دلیل عقلایی دارن. اگه آدما به فکر باشن که تلاش­هاشون واسه موفقیت کل جامعه یا سازمان، لازمه؛ احتمال بیش­تری هست که به انجام کارایی بپردازند که از نظر جامعه یا سازمان خوبه و احتمال انجام اعمالی که تنها منافع فردی اون­ها رو برآورده می­سازه، کاهش می­یابد.

۲-سرمایه اجتماعی به معنی­ آسون کننده ایجاد یه سازمان کاری انعطاف­پذیر: سرمایه اجتماعی می ­تونه به ایجاد انعطاف­پذیری در انجام کارا به جای سختی و نبود انعطاف، کمک کنه. سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر هویت و عمل جمعی و تکیه بر اعتماد ایجاد می­شه و به جای نظارت رسمی و تشویق کننده­های اقتصادی؛ توانایی برابری و تاثیر وظایف کاری انعطاف­پذیر در کنار کارکرد بالا رو آسون کردن می­کنه.

اقتصاد

۳-سرمایه اجتماعی به معنی­ وسیله اداره عمل جمعی: سرمایه اجتماعی می ­تونه به انجام وظایف به صورت جمعی، خیلی کمک کنه؛ چون به عنوان یه عامل جانشین واسه قرادادها، تشویق کننده­ها و ساختار­های نظارت رسمی که در سیستم­هایی با سرمایه اجتماعی کم یا بدون سرمایه اجتماعی لازمن، عمل می­کنه. در زبون اقتصاددانان، سرمایه اجتماعی هزینه­ های مبادله رو کاهش می­دهد و در زبون رفتار سازمانی می ­تونه به عنوان جایگزینی واسه رهبری عمل کنه.

۴-سرمایه اجتماعی به معنی­ی آسون کردن­کننده ایجاد سرمایه مفهومی: ناهاپیت و گوشال توضیح داده­ان که چیجوری اشکال جور واجور سرمایه اجتماعی، می­تونن ایجاد سرمایه مفهومی درون جامعه یا سازمان رو به وسیله ارائه یه محیط سازنده واسه ترکیب و مبادله اطلاعات و علم، آسون کردن کنن. بر اساس گفته ناهاپیت و گوشال این به چندین روش اتفاق می­افتد؛ مثلاً سرمایه اجتماعی می ­تونه ابزاری واسه رسیدن و پخش اطلاعات ارائه کنه که بیشتر نسبت به ساختار­های رسمی کاراکتر بوده و هزینه کمتری داره. زبون، کنایه­ها و دیدگاه­های مشترک که بیشتر در سازمان­هایی با سرمایه اجتماعی بالا یافت می­شن، می­تونن از جمله راه­های مؤثر و کارایی انتقال علم و افزایش سرمایه مفهومی سازمان باشن. از دیدگاه آدلر و وان[۸]، اولین مزیت مستقیم سرمایه اجتماعی، پخش اطلاعاته. سرمایه اجتماعی دسترسی به منافع و وسیع­تر اطلاعات رو آسون کردن کرده و کیفیت، مربوط بودن، مناسبت و به جا بودن اطلاعات بهبود می­بخشه. این دو محقق، ایجاد راه­های نفوذ و کنترل و قدرت به معنی دومین مزیت سرمایه اجتماعی در نظر می­گیرند. هم اینکه بیان می­دارن که انسجام، سومین مزیت سرمایه اجتماعیه. از نظر این دو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعی قوی که با درجه بالایی از اتحاد شبکه اجتماعی همراه س، اطاعت از قوانین مرکزی رو تشویق کرده و نیاز به کنترل­های رسمی رو کاهش می­دهد(درانی و رشیدی،۱۳۸۷: ۴).

۱٫Grvtart  et al.

۲٫Woolcock Do Narian

۳٫Jennifer Press

۴٫Haffman et al.

۱٫Pamlapaksvn

۲٫Michelle & Bvsrt

۱٫Linav & Van Buren

۱٫Adler and Van