روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین۹۲- قسمت ۳۸

گوجه فرنگی

۴۵۰

منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین
۴-۴-۶- میزان تولیدات کشاورزی درسال ۱۳۸۵
با توجه به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی که در مطلب قبل بدان پرداخته شد محصولات کشاورزی در سطح شهرستان ورامین از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است که با توجه به اقلیم خاص منطقه این تنوع در محصولات اقدامی جالب و در خور توجه می باشد . به دلیل شرایط آب و هوایی و اینکه کشاورزی با منابع آبی عجین شده است ، در کشاورزی شهرستان سعی بر تولید محصولاتی می شود که به آبیاری کمی نیاز داشته باشند و در مقابل کم آبی مقاومت کنند . انواع صیفی جات و محصولات جالیزی در زمره این تولیدات می باشند لذا با توجه به مشکل کمبود بارش استفاده بهینه از منابع آبی برای آبیاری سطح زیر کشت در کانون توجه کشاورزان و مسئولان مربوطه می باشد هر چند که نیاز آبی محصولات کشاورزی متفاوت است اما همین تفاوت سبب شده است که در انتخاب نوع محصول و شیوه کشت اقدامات کارشناسی صورت بگیرد و میزان بهره برداری از هر هکتار به مراتب در طول سالهای اخیر افزایش یابد . کشاورزان در تولیدات کشاورزی خود سعی میکنند علوفه مورد نیاز دام های خود را نیز تامین کنند به همین دلیل بیشتر دامداری ها به کشت علوفه مورد نیاز خود اقدام می کنند. جدول ۴-۷- میزان بهره برداری محصولات مختلف در هر واحد سطح به تن به تفکیک دهستان را نمایش می دهد :
جدول ۴ – ۷- میزان محصولات کشاورزی سال ۱۳۸۵به تفکیک دهستان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

محصولات بهنام سوخته جنوبی عسگریه بهنام عرب جنوبی بهنام وسط جنوبی قشلاق جیتو ولی آباد بهنام پازوکی جنوبی بهنام وسط شمالی
پنبه ۱۸۰۰ ۰ ۲۳۶۰۰۰ ۴۰۲۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۱۱۶۴۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ۱۱۱۷۰۰۰
پیاز ۰ ۱۸۷۰۰۰ ۰ ۵۹۳۰۰۰