خبرگزاری مهر: با شروع ثبت نام کنکور سراسری سال ۹۲ از پنجشنبه هفته جاری، سازمان امتحان آموزش کشور شرایط شرکت اخراجیها و انصرافیها رو در این آزمون اعلام کرد.

براساس اعلام سازمان امتحان آموزش کشور، اون دسته از داوطلبانی که دیپلم خود رو براساس نظام جدید آموزش متوسطه از سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۹۱ دریافت کرده یا به زودی اخذ می کنن اگه اطلاعات اونا در بانک اطلاعاتی ارائه شده از طرف مرکز امتحان وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته یا ناقص باشه باید به نشانی اینترنتی http://dipcode.medu.ir جهت تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنن.

در صورت تأیید اطلاعات اونا از طرف آموزش و پرورش، می تونن از تاریخ ۳۰ بهمن ماه تا ۳ اسفندماه با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان امتحان آموزش کشور نسبت به ثبت نام خود در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ دست به کار شن.

ممنوع بودن دانش آموزان واسه شرکت در کنکور

اون دسته از علم آموزانی که در سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه به تحصیل اشتغال دارن هم اینکه اون دسته از دارندگان دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه که وارد دوره پیش دانشگاهی نشده ان و یا به صورت داوطلب واسه دوره پیش دانشگاهی ثبت نام نکرده ان، اگه در آزمون ثبت نام و شرکت کنن به عنوان متخلف تلقی و برابر قانون تقلب و تخلف با اونا رفتار می شه.

شرایط اختصاصی داوطلبان

داشتن دیپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسط یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که بیشترین حد تا ۳۱ شهریورماه سال آینده دریافت می شه یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) از جمله شرایط اختصاصی داوطلبان واسه شرکت در کنکور ۹۲ه.

دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هم اینکه دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکدهای فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش هم اینکه اون دسته از داوطلبان نامبرده که بیشترین حد تا ۳۱ شهریورماه سال آینده در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) فارغ التحصیل می شن، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری رو دارن.

شرط حضور دانشجویان اخراجیها و انصرافیها در کنکور

دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع ماده ۲۹ آیین نامه آموزشی هم اینکه دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک برابر کاردانی (مثل کاردانی عمومی و یا کاردانی ) رو گرفتن هم مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه مربوطه هم اینکه اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت مربوطه و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (واسه برادران) حق ثبت نام داشته و برابر ماده ۳۱ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، محدودیتی در انتخاب رشته ندارن.

این دسته از داوطلبان می تونن تموم تعهدات مربوط رو بعد از تموم شدن تحصیلات خود به صورت یه جا به انجام برسانند.

هم اینکه دانشجوی انصرافی اگه دارای دیگه شرایط مندرج در دفترچه راهنما باشه، حق ثبت نام و شرکت در آزمون رو داره.

چه کسائی حق شرکت در آزمون رو ندارن

متقاضیانی که از سال تحصیلی ۶۴-۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت در آزمونای ورودی (دوره های روزانه) رشته های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز قبول شده باشن، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ رو ندارن.

پذیرفته شدگان دوره های روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ (مثل رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز) حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ نداره.

یه شرط ثبت نام در آزمون واسه کنکوریهای قبول شده

هم اینکه دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبونه)، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنن، می تونن بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ ثبت نام و شرکت کنن.

این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، لازمه از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل کرده و گواهی مربوط رو به مؤسسه مربوطه ارائه کنن، اما این دسته از داوطلبان حق برگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود رو ندارن.

دانشجویان دوره های فوق که از معافیت تحصیلی استفاده می کنن، به خاطر ثبت نام و شرکت دوباره در آزمون سراسری لازمه پس از انصراف قطعی از تحصیل خود رو به بخشای وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شن. به طور کامل مشخصه این دسته از داوطلبان بعد از تموم شدن دوران خدمت نظام وظیفه حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری رو دارن.

ثبت نام در آزمون سراسری ۹۲ از پنجشنبه ۱۶ آذرماه شروع می شه.